Kies op maat

Inloggen Menu

Experience Design

Zoek jij als maker, ontwerper of creatieve professional naar manieren om mensen echt te raken? En naar een vorm van samenwerken waarin je echt iets teweeg kunt brengen? Tijdens de Minor Experience Design leer je hoe je betekenisvolle ervaringen en belevenissen kunt ontwerpen, organiseren en realiseren. We organiseren ons als een sociaal betrokken creatief bureau waarin we samenwerken aan uitdagende vragen en je tegelijkertijd werkt aan een eigen portfolio waarin je laat zien hoe jij in de wereld staat. 

De minor is opgedeeld in drie fases: in de eerste fase ontwikkel je je eigen positie als maker, ontwerper of creatieve professional en onderzoek je - samen met anderen - je eigen doelen en uitgangspunten. Vervolgens kies je samen een vorm (als creatief bureau, als werkplaats, atelier of als …) waarin je effectief kunt samenwerken. In de tweede fase onderzoek je zelf gekozen inhoudelijke thema’s (vanuit bijvoorbeeld kunst, cultuur, duurzaamheid, leren en samenleven) en kom je tot eerste ideeën over mogelijke oplossingen. Je maakt connecties met andere partijen om je eigen netwerk te versterken. In de derde fase ga je een ervaring ontwerpen en realiseren. Je presenteert tenminste een ‘proof of concept’ van het idee of concept dat je vanuit de eerdere fases hebt ontwikkeld.

In elke fase werk je vanuit iteraties en prototypes. Je past in elke fase de kennis uit de vakgebieden (design thinking, waarde-creatie, mediacontext, projectmanagement en branding) direct toe in het ontwerpen. Je werkt daarbij samen met je medestudenten maar in alle gevallen blijf je scherp op dat wat jij als onderdeel van verschillende teams hebt bijgedragen. Je werkt immers aan een eigen portfolio!

Leerdoelen

Na afloop van de module kan de student:

-       zijn of haar eigen ambities, principes en uitgangspunten als maker, ontwerper en/of creatieve professional (de experience designer) helder verwoorden.

-       een organisatievorm (zoals een creatief bureau) opzetten waarin op effectieve en actieve wijze kan worden samengewerkt aan het realiseren van (hogere) doelen en ambities.

-       de kennisgebieden (design thinking, branding, media, waarde-creatie en projectmanagement) effectief toepassen in het ontwerpen van ervaringen.

-       inzichten uit zijn of haar onderzoek vertalen naar werkvormen en (media)vormen waarmee externe partijen affectief worden betrokken, geïnspireerd en/of geactiveerd.

-       een kritisch gesprek aangaan waarin hij of zij verschillende uitgangspunten en zienswijzen bij een vraagstuk of ontwerpoplossing kan bevragen en beargumenteren.

-       via iteraties en prototyping een ervaring ontwerpen waarmee een nieuw perspectief op en/of handelingsrepertoire bij een vraagstuk ontstaat.

Aanvullende informatie

Verplichte contacturen per week: 12 uur; zelfstudie: 28 uur (in teams en individueel). Bezoek van exposities, evenementen, lezingen, creatieve organisaties, musea enzovoorts vormen een belangrijk onderdeel van deze Minor. 

Ingangseisen

Je hebt je propedeuse behaald. Je volgt een studie bij een kunstacademie of doet een opleiding gericht op de creatieve industrie (zoals Communication & Multimedia Design, Creative Business of Journalistiek). Voor toelating verstuur je een motivatiebrief. Na ontvangst van je brief volgt een (telefonisch) toelatingsgesprek met de coördinator van de minor. 

Toetsing

Tijdens de minor werk je aan je eigen portfolio. Daarin neem je al het werk waaraan jij een actieve bijdrage hebt geleverd (alleen of in groepsverband) op. De drie fases worden afgesloten met een assessment waarin je aan de hand van het portfolio je eigen leren kunt onderbouwen. Het portfolio wordt aan het einde van de minor ingeleverd. Er zijn dus vier toetsen: drie mondelinge assessments en het ingeleverde portfolio. 

Literatuur

Heath, D. & C. Heath. (2017) ‘The power of moments’ / Mulder, N. & J. Kolsteeg (2019) ‘Chaordisch Projectmanagement voor de Creatieve Industrie’