Kies op maat

Login Menu

Rekenen

Rekenen is - samen met taal - een van de basisvakken van het basisonderwijs. Er gebeurt de laatste tijd veel op dit gebied. Veel basisscholen zijn daarom bezig met het verbeteren van hun rekenonderwijs en hebben behoefte aan rekenexperts binnen de school.

In deze minor verdiep je je in het reken/wiskunde onderwijs. De basis is gelegd in de eerste 3 jaren van de pabo, nu gaan we de breedte en de diepte in. We besteden zowel aandacht aan gecijferdheid als aan de actuele rekendidactiek.

Je krijgt een bredere blik op goed rekenonderwijs, o.a. door gastcolleges en excursies naar bijvoorbeeld Cito. De inhoud van de minor sluit goed aan op de post-hbo opleiding Rekencoördinator. Door het volgen van deze minor wordt je voortrekker voor het rekenonderwijs op je stage-/basisschool. Je kunt medestudenten en zelfs collega-leerkrachten inspireren.

Je loopt minimaal 1 dag (en maximaal 2 dagen) in de week stage op een plek naar keuze. Dit kan dus een reguliere basisschoolklas zijn, maar het mag ook bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs, middelbaar onderwijs of in een museum.

Leerdoelen

Na deze minor:

  • Heb je kennis van belangrijke, actuele (binnen- en buitenlandse) ontwikkelingen in het reken-/wiskundeonderwijs; zowel op het gebied van didactiek als gecijferdheid;
  • Kun je een persoonlijk standpunt formuleren en beargumenteren met betrekking tot de verschillende denkbeelden over reken-wiskundeonderwijs die er zijn;
  • Kun je je visie, didactiek en leerlijnen integreren in uitdagende en rijke reken-wiskundelessen;
  • Kun je een (groeps-) onderzoek opzetten en uitvoeren aan de hand van een vraag uit de praktijk;
  • Laat je zien dat je met andere ‘vakexperts’ en collega's kunt samenwerken en deze kunt inspireren.

Aanvullende informatie

Minimaal aantal studenten = 12 (37 voor tweede groep)

Maximaal aantal studenten = 25 (50 bij twee groepen)

Ingangseisen

Opleiding(en): Pabo / Vrije School Pabo

 

voltijd 

 

Fase opleiding: derde of vierde jaar

Toetsing

Vakdossier (bestaande uit diverse opdrachten) + een Meesterstuk

-     Vakdossier rekenen (Kwalitatief)

-     Meesterstuk (inclusief presentatie) 100% (Kwantitatief)

Literatuur

  • Groenestijn, M. van , e.a. (2011). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD). Assen: Van Gorcum.
  • Studentabonnement op vaktijdschrift Volgens Bartjens.
  • Verder zullen veel artikelen en literatuur(verwijzingen) worden aangeboden op de ELO waaruit je een keuze kunt maken.

Rooster

donderdag ochtend