Kies op maat

Login Menu

Engels in het basisonderwijs

De laatste jaren is het vak Engels in het basisonderwijs aan verandering onderhevig geweest; steeds meer scholen bieden Engels vanaf groep 1. Hierdoor is de vraag naar afgestudeerde leerkrachten basisonderwijs die de rol van ‘coördinator Engels, basisonderwijs’ kunnen vervullen sterk toegenomen. In deze minor wordt je voor deze rol klaargestoomd.

In deze minor nemen ontwerpend en onderzoekend leren een centrale plaats in. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. leerlijnen, visie en beleid, Content and Language Integrated Learning (CLIL) en coaching van collega’s.  Je leert daarnaast ook hoe Engels in te zetten in een vakoverstijgende context. 

In verband met het inzetten van Engels in een landelijke én internationale context werk je ook aan je eigen taalvaardigheid Engels. 

De minor heeft ook een stagedeel, waarin je het lesgeven in het Engels combineert met onderzoek doen en met het behandelen van de leervraag op het gebied van Engels van de stageschool. Experimenteren met lesgeven, het ontwikkelen van lesmateriaal en het reflecteren op het ontwikkelde materiaal speelt ook een belangrijke rol in de stage.

Leerdoelen

De student is in staat om:

  • de rol van ‘Coördinator Engels, basisonderwijs’ op zich te nemen.
  • leermiddelen voor lessen Engels te ontwikkelen met inachtneming van verschillende didactische modellen.
  • Engels in een landelijk en internationale context te plaatsen.
  • Engels op C1 niveau te spreken.

Aanvullende informatie

Minimaal aantal studenten = 12 (37 voor tweede groep)

Maximaal aantal studenten = 25 (50 bij twee groepen)

Ingangseisen

Opleiding(en): Pabo, Vrijeschool Pabo

 voltijd 

 

Ingangseisen: hoofdfase opleiding, spreekvaardigheid minimaal B2 op de ERK.  (Benieuwd naar je niveau? Test dit dan met één van onderstaande links.)

http://www.examenglish.com/leveltest/grammar_level_test.htm

http://www.examenglish.com/leveltest/listening_level_test.htm

http://www.cambridgeenglish.org/test-your-english/adult-learners/

Toetsing

Portfolio: reflectie, rapportage van contacten in internationale context en stageverslag

Presentatie in het Engels: Beroepsproduct en onderzoek

portfolio: 50% a.d.h.v. rubric (cijfer)

presentatie: 50% a.d.h.v. rubric (cijfer)

Literatuur

Engelstalig, m.u.v. tekstboek “Engels in het Basisonderwijs” (M. Bodde-Alderstee)

Rooster

donderdag ochtend en middag