Kies op maat

Login Menu

Engels in het basisonderwijs

​​Heb jij passie voor onderwijsvernieuwing? Ben je dol op Engels? Of vind je vreemdetalenonderwijs gewoon ontzettend interessant?

Dan is deze minor echt iets voor jou!  Wat ga je tijdens deze minor doen? Een kleine greep uit het aanbod…

Inmiddels zijn er bijna 1200 basisscholen in Nederland die vroeg beginnen met lessen Engels. Veel leerkrachten in het basisonderwijs willen graag goede lessen Engels geven, maar weten vaak niet hoe.

Jij leert om daarin een voorbeeld zijn, door activerende en betekenisvolle lessen Engels te geven, die niet alleen inspirerend zijn voor de leerlingen, maar ook voor je collega’s.

Daarnaast hebben veel scholen nog geen duidelijk beleidsplan voor Engels, maar willen ze er wel graag een. In de minor voer je een onderzoek uit naar een relevant onderwerp binnen jouw school, op basis waarvan je een beleidsplan ontwerpt. Na afloop van de minor ben je dan ook gecertificeerd VVTO-coördinator die niet alleen beleidsmatig sterk is, maar ook collega’s kan coachen en begeleiden.

And last but not least, gaan we natuurlijk ook naar het buitenland om in de praktijk onderwijs over de grens te volgen (en te geven!) en om contacten te leggen met collega’s uit het buitenland.

Tot slot een bonus: binnen deze minor is er veel ruimte voor eigen inbreng van studenten.

Steekwoorden:

Engels, Vernieuwend onderwijs, Vvto-Coördinator.

Leerdoelen

Aan het einde van je minor, heb jij:

Minimaal 6 lessen Engels per week gegeven;

Een taalbeleidsplan Engels geschreven;

Kennis en vaardigheden verworven om een vvto-coördinator te worden;

Een internationaal bezoek afgelegd in het kader van Engels in het primair onderwijs;

Een onderzoek uitgevoerd naar een voor de stageschool relevant onderwerp;

Je eigen Engels taalvaardigheid ontwikkeld (C1) door actieve toepassing

De werkvorm Lesson Study toegepast om een kwalitatief goede, gedifferentieerde les te geven.

Engels op C1 niveau te spreken.

Ingangseisen

Toegankelijk voor pabo-studenten (voltijd en deeltijd)

Het gedeelte van de minor vvto-coördinator (ongeveer 5 EC) is tevens toegankelijk voor leerkrachten in het veld die dit certificaat willen behalen.

Deelnemers regelen zelf een stageplek waar ze ten minste zes lessen Engels per week kunnen geven, verspreidt over alle leeftijden (OB/MB/BB).

Toetsing

Per week:

4 uur per week met docent

2 stagedagen

1 dag onderzoek ontwikkelen, uitvoeren

1/2 dag taalbeleidsplan ontwikkelen

1 dag taalvaardigheden ontwikkelen en overig

Literatuur

Moon, Jayne. Children Learning English. (2005) MacMillan Education: London. ISBN: 978-1-4050-8002-6 

Speakout Advanced: Students’ book with dvd-rom.  (2016)  Pearson: Essex. ISBN 978-1-292-11590-0.

 

Aangeraden:

Speakout Advanced workbook.  (2016)  Pearson: Essex. ISBN 978-1-4479-7666-0.

Lesson Study: a handbook (geraadpleegd op 20 november 2017 via Lesson Study)

Instrumentaal, CED-groep (2007).  Te bestellen van www.cedgroep.nl