Kies op maat

Login Menu

Van verhalen groei je

In de minor Van verhalen groei je staat het verhaal centraal. De student leert verhalen in te zetten als instrument in het onderwijs en ontwikkelt zich als verhalenverteller en leesbevorderaar.

Als basis volg je het programma vertelvaardigheden en verhalen als instrument. Daarnaast volg je het programma Open Boek Pabo over leesbevorderingsbeleid. Je leert zelf vertellen, je leest veel boeken en bestudeert welke factoren leiden tot een succesvol beleid rondom het werken met verhalen op school.

In je specialisatie werk je met verhalen als instrument op een zelfgekozen terrein. Dit kan zijn taal( kinderen zelf leren vertellen); levensbeschouwing (denken over waarden); zaakvakken ( inspirerende beeldvormers en lesinstructies); pedagogiek verhalen ter ondersteuning van de ontwikkeling van het kind.

Beide onderdelen leiden naar het meesterstuk: een beschrijving van jouw ontwikkeling als verhalenverteller geïllustreerd met een verhaal en een onderbouwd advies over het leesbeleid op school. Het leesplan Open Boek Pabo maakt hier deel van uit. Voor dit leesplan krijg je het certificaat leescoördinator van de Stichting Lezen. (www.leesplan.nl).

Leerdoelen

  • Competent in formuleren van lees- en vertelbeleid op school;
  • Kennis van soorten verhalen en recente kinder- en jeugdliteratuur;
  • Vaardigheid in het vertellen van verhalen;
  • Kennis van en vaardigheden in toepassing van verhalen in verschillende     vakgebieden.

Aanvullende informatie

Minimaal aantal studenten = 12 (37 voor tweede groep)

Maximaal aantal studenten = 25 (50 bij twee groepen)

Ingangseisen

Opleiding(en): Opleiding(en): pabo, VSP en Lero

 

 voltijd 

 

Ingangseisen: In derde of vierde jaar van de opleiding. Aanvullende voorwaarde is dat een student stageloopt op een basisschool of in voortgezet onderwijs of mbo.

Toetsing

Uitvoeren van praktijkopdrachten

Meesterstuk: bestaand uit een onderbouwd advies over het leesbeleid op school. Het leesplan Open Boek pabo maakt hier deel van uit en een beschrijving van de ontwikkeling van de student als verteller in de klas

Meesterproef: presentatie vertelontwikkeling met een verhaal

-     Praktijkopdrachten: (kwal);

-     Meesterstuk: cijfer (100%);

-     Meesterproef (kwal).

Literatuur

Deen, R., Houtzager, F. (2002) Een geschenk van de woestijn. Damon B.V.

Harst, A. van der, e.a.(2007) Verhalen verbinden. Amersfoort, CPS.

Mooren, P., e.a. (2012). Verborgen talenten. Bussum: Coutinho.

Remundt. Jos van (2011) Verhalen die ertoe doen.

Stichting Lezen (2013) Minor Open Boek pabo, Amsterdam: Stichting Lezen.

Walta, J., (2011). Open Boek. Handboek Leesbevordering. Eindhoven: De Boekenberg.

Woerkom, H. (2013) Een schatkist vol vertelgeheimen, Rotterdam.

 

Websites:

www.lezen.nl

http://leesplan.nl/mijn-sector/scholing/pabo

http://www.stichtingvertellen.nl

www.beleven.org

Rooster

donderdag middag