Kies op maat

Login Menu

Driedimensionale gewrichtssturing van de wervelkolom

De minor WK-3D is een verdiepende minor, waarin op een gestructureerde manier gekeken wordt naar bewegingen van en in de wervelkolom. Aan de orde komen:

 • functionele anatomie;
 • osteo- en arthrokinematica;
 • biomechanica en modelleren;
 • regionaal en segmentaal onderzoeken van de wervelkolom en het SI-gewricht;
 • regionaal en segmentaal behandelen van de wervelkolom en het SI-gewricht;
 • de meet- en registratiemethode video-analyse (bewegingsanalyse);
 • er wordt een stevige basis gelegd op het gebied van manueel therapeutisch
  handelen vooral o.b.v.de SOMT en in mindere mate andere technieken;
 • klinische lessen;
 • de snijzaal;
 • een case-report.

Naast het verwerven van theoretische kennis, klinisch redeneren en praktische
vaardigheden werk je in deze minor ook aan de ontwikkeling van jouw professioneel
gedrag. Hoe ga je de verworven vaardigheden straks toepassen in je beroepsuitoefening? Leg je hier een basis voor een vervolgstudie? Het programma van de minor is opgebouwd uit leertaken, bestaande uit lesactiviteiten en voor- en nabereidingsactiviteiten volgens een vast format.

Kom op 15 september, 11.30 - 13.30 uur naar de Minorenmarkt voor nog meer informatie.

Leerdoelen

 1. De student voert zelfstandig het diagnostisch proces uit bij een patiënten met (complexe) problematiek van CWK, SI, LWK, TWK met als resultaat een fysiotherapeutische diagnose en behandelplan waarbij een verdiepingsslag is gemaakt in de onderbouwing van het handelen.
 2. De student is in staat om op basis van een fysiotherapeutische diagnose bij patiënten met TWK, LWK, SI en CWK pathologie een behandelplan op te kunnen stellen.
 3. De student is in staat om het regionaal en segmentaal onderzoek uit te voeren bij wervelkolom gerelateerde klachten en pathologie.
 4. De student laat zien dat hij/zij klinisch kan redeneren bij patiënten met problematiek aan SI,LWK, TWK en CWK in een minikliniek bij patiënten met wervelkolom gerelateerde problematiek.
 5. De student gebruikt zelfstandig zoek strategieën om RCT’s reviews en/of meta-analyse te vinden in relevante (internationale) literatuurdatabases en past deze zelfstandig toe in het ontwikkelen en onderbouwen van het fysiotherapeutisch handelen en beschrijft dit in het case report.

Aanvullende informatie

Minimaal aantal studenten = 20

Maximaal aantal studenten = 40

Ingangseisen

Opleiding(en): Fysiotherapie

 

 voltijd         

 

Fase opleiding: jaar 3 of 4

Toetsing

Modelleeropdracht, functionele anatomie opdracht, posterpresentatie casereport opdracht, videoanalyse opdracht, stage opdracht.

Praktijktoets en casereport

De eerste 5 hierboven beschreven opdrachten moeten met een voldoende zijn afgesloten.

Van de cijfers van de praktijktoets en het casereport (minimale score: 5.5 per onderdeel)  wordt het gemiddelde genomen en dit bepaald het eindcijfer van de minor.

Literatuur

 • Bogduk, N, Clinical and radiological anatomy of the lumbar spine, Churchill, Livingstone Elsevier, fifth edition, ISBN: 978-0-7020-4342-0.
 • Lohman A.H.M., Vorm en beweging, Bohn, Stafleu en van Loghum,11e herziene druk, ISBN: 978-90-313-5147-3.
 • Putz R., Pabst R., Sobotta, atlas van de menselijke anatomie, Bohn, Stafleu en van Loghum, Deel 1: ISBN 90-313-4712-4, deel 2: ISBN 90-313-4713-2.
 • Snijders J. et al, Biomechanica van het spier- skeletstelsel, Elsevier Gezondheidszorg, ISBN: 90-352-2747-6.

Rooster

maandag ochtend en middag

woensdag ochtend en middag

vrijdag ochtend en middag