Kies op maat

Login Menu

Een andere kijk op gezondheid en ziekte 30 EC

In de 15 EC minor maak je kennis met  inzichten van de antroposofische gezondheidszorg. Deze worden gepresenteerd als aanvullend (complementair) op de reguliere visie op gezondheid en ziekte. Hierbij komt het volgende aan bod:

 • Plaatsen van integratieve gezondheidszorg in het veld van wetenschapsopvattingen.
 • Kennismaking met antroposofisch menskunde  door middel van literatuuronderzoek, ervaringsoefeningen en fenomenologische waarnemingsoefeningen.
 • Beoefening van verschillende kunstzinnige werkvormen zoals schilderen, boetseren, muziek, en bewegingskunsten en spraak/drama
 • Leren kennen van wetmatigheden in de levensloop en oog krijgen voor de unieke eigenheid en authenticiteit
 • Korte stage of excursies in een van de werkgebieden en door kennismaking met verschillende docenten die werkzaam zijn in het veld.
 • Methodische toepassing van het antroposofische mensbeeld en biografische gezichtspunten op gezondheid en ziekte worden exemplarisch behandeld.

De minor kan uitgebreid worden tot 30 EC middels het doen van onderzoek op het gebied van de antroposofische gezondheidszorg in samenwerking met het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Leerdoelen

 • Verruiming blikveld door kennismaking met een vorm van integratieve gezondheidszorg in dit geval de antroposofische gezondheidszorg
 • kennen van basis van antroposofische visie op gezondheid en ziekte en de verschillende therapievormen in de antroposofische gezondheidszorg
 • Eigen oordeelsvermogen wordt vergroot
 • Samenwerking met andere disciplines wordt versterkt
 • Zelfkennis wordt vergroot mede door kunstzinnige werkvormen en biografisch perspectief

indien van toepassing voor deel II: opzetten en uitvoeren van een onderzoek in het kader van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Aanvullende informatie

3e en 4e jaars, niet toegankelijk voor KT

Ingangseisen

Opleiding(en): In het veld van gezondheidszorg en welzijn (zoals TP, HBO-V, MWD, SPH, FY)

 

 voltijd   deeltijd       duaal

 

Ingangseisen: 3e en 4e jaars studenten

Toetsing

Diverse toetsvormen, waaronder in ieder geval verslagen en een presentatie.  Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. ( 80 %)

Toekenning van het predicaat ‘voldaan’ voor de opdrachten en de presentatie voor het eerste deel ( 15 EC) van de minor. Voor het tweede deel ( 15 EC)  wordt een onderzoeksverslag ingeleverd dat met een cijfer beoordeeld wordt.

Literatuur

 • Modulehandleiding minor Hogeschool Leiden ( via ELO)
 • Salman, H., Antroposofie, een moderne vorm van spiritualiteit. Nearchus 2003
 • Dekkers/De Raaf, werkboek Antroposofische menskunde, de vier wezensdelen. uitgave Medische sectie, te verkrijgen bij moduleleider of te downloaden via BB.
 • Overige artikelen en stukken die op BB geplaatst zijn
 • Uit serie Gezichtspunten antroposofische gezondheidszorg te bestellen via gezichtspunten.nl de titels: Antroposofische geneeskunst, Biografie en ziekte, Salutogenese’ en Karma, Gezondheid en ziekte
 • Lievegoed, B.C.J., Ontwikkelingsfasen van het kind. Zeist: Christofoor, 11e geheel herziene druk 2003, ISBN 90 6038 492 X, de hoofdstukken 1 t/m 4
 • Keuze uit ( voor opdracht III):
  • Lievegoed, B.C.J., De levensloop van de mens, Rotterdam, Lemniscaat
  • Gezichtspunten: Biografie
  • Burkhard, G., Je leven in de hand nemen, een psychotherapeutische benadering met behulp van sprookjesbeelden, Zeist Vrij Geestesleven
  • Welman, A.J., De menselijke levensloop,
 • Witsenburg ‘Gezondheid, ziekte en therapie’, hoofdstukken 1 t/m 5

 

Verder literatuur wordt tijdens de minor bekend gemaakt.

Rooster

maandag ochtend en middag