Kies op maat

Login Menu

Ouderschap Opvoeding en Preventie

Als je later met ouders te maken krijgt geeft deze minor je een stevige basis! Je staat stil bij wat ouderschap in feite is. Je leert theorie en methodiek over wat ouderschap met ouders doet, 24 uur per dag voor de rest van hun leven. Hoe begeleid je ouders in dat intensieve proces met hun kinderen en met hun (ex-) partner? Hoe krijg je oog voor de processen die ouders en kinderen beschermen en hen veerkrachtig laten reageren op de invloed van soms stressvolle omstandigheden?

Je oefent welke vaardigheden en attitude nodig zijn om professioneel naast ouders te kunnen blijven staan. Maar ook hoe je oudergerichte opvoedingsondersteuning geeft.

Naast de ouderschapstheorie wordt de gehechtheidstheorie onder de loep genomen om te leren op welke manier gehechtheid wordt overgedragen van ouder naar kind en hoe je als professional zowel ouder als kind kunt ondersteunen.

Via een projectopdracht voor een organisatie uit het werkveld leer je diverse maatschappelijke contexten kennen. In een workshop aan de professionals van deze organisaties presenteer je met de projectgroep het uiteindelijke project.

Leerdoelen

 • aandachtspunten voor begeleiding van ouders in je eigen context kunnen verwoorden.
 • op basis van de driedeling van ouderschap een dialoog aangaan met ouders en professionals.
 • voorlichtingsactiviteitengericht op attitude en/of gedragsbeïnvloeding van mensen kunnen ontwerpen en uitvoeren met behulp van informatie die is afgestemd op de doelgroep.
 • gemaakte keuzes en handelen kunnen legitimeren en communiceren.
 • de verschillen tussen ouderschap, partnerschap en opvoederschap uitleggen en in de analyse van een gesprek zichtbaar maken.
 • de juridische context van een scheiding samenvatten en gebruiken in een gesprek.

Aanvullende informatie

Basiskennis pedagogiek is vereist en wordt niet bijgespijkerd. studenten moeten stage hebben gelopen

Ingangseisen

Opleiding(en): SPH, MWD, TP, HBO-V, PABO, SJD, KT

 

 voltijd

 

Ingangseisen:

SPH-MWD: 55 EC Jaar 2, stage 1, stage 2 en supervisie

TP 4e-jaars: jaar 2: 55 EC, jaar 3: 45 EC

HBOV: PLP3 moet zijn behaald

KT-PABO-SJD-Pedagogiek: post-propedeuse en stage

Basiskennis pedagogiek en systeemtheorie vereist (wordt niet gedoceerd of bijgespijkerd).

Toetsing

Tentamens, presentaties, vaardighedentoetsen, projectrapport

Literatuur

O.a.:

 • Ehlers,S. en Kuipers, M. (2009). Oudergericht pedagogisch adviseren. Thieme Meulenhoff.
 • Gravesteijn, C. en Aartsma, M. (Red.) (2015). Meer dan opvoeden- perspectieven op het werken met ouders. Bussum: Coutinho.
 • Brug, J., Van Assema, P., Lechner, L. (2012). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering een planmatige aanpak. Assen: Van Gorcum.
 • Pas, A. (2012). Handboek methodische ouderbegeleiding, deel 3. Amsterdam: SWP.
 • Pas, A. (2006). Handboek methodische ouderbegeleiding, deel 1. Amsterdam: SWP.
 • Geenen, G. (2011). Helpende Handen. Gehechtheid bij kwetsbare ouders en kinderen. Lannoo Campus.

Rooster

dinsdag ochtend middag en avond

woensdag ochtend middag en avond