Kies op maat

Login Menu

Zakelijk Spaans

Deze cursus is bestemd voor studenten zonder enige voorkennis van de Spaanse taal die IN EEN SNEL TEMPO (7 collegeweken, 3  weken tentamenperiode  zowel voor zakelijke als privé doeleinden voornamelijk spreek- en luistervaardigheid (het verwerven van de benodigde lees- en schrijfvaardigheid komt aan de orde weliswaar in mindere mate )  willen opdoen.
De lesmethodes zijn gericht op het ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid over zakelijke en persoonlijke onderwerpen en het behandelen van de bijbehorende grammatica. In de colleges wordt de nieuwe stof uitgelegd en het geleerde in de praktijk gebracht in groepjes, individueel en/of  klassikaal. Van de studenten wordt dus tijdens de colleges een (pro-) actieve participatie verwacht.
Omdat de stof in een hoog tempo behandeld wordt is het noodzakelijk dat de student zelfstandig de nodige tijd besteedt aan het maken van het huiswerk, het herhalen van de behandelde grammatica en vocabulaire van de voorafgaande les en het voorbereiden van de volgende les (gemiddeld 35 uur per week, exclusief de collegelesuren).

Kom op 15 september, 11.30 - 13.30 uur naar de Minorenmarkt voor nog meer informatie.

Leerdoelen

Na afloop van de minor ben je in staat om zakelijke (en persoonlijke) relaties te woord te staan, vragen te beantwoorden, deel te nemen aan simpele zakelijke gesprekken: bijvoorbeeld informatie te geven over de bedrijfsactiviteiten en de eigen werkzaamheden. Eenvoudige teksten te schrijven: zoals een korte beschrijving over jezelf.

Aanvullende informatie

grotendeels van de lessen zal in het Spaans gegeven worden

Ingangseisen

Opleiding(en): alle opleidingen

 voltijd

Fase opleiding: jaar 3 en 4.

Toetsing

  • 2 spreekopdrachten (spreekbeurt en kennismakingsgesprek)
  • 1 luistertoets
  • 1 schriftelijke tentamen
  • 1 mondelinge toets  (bedrijfspresentatie)
  • Taalsoftware Tell Me More moeten voldoende afgerond zijn om een eindcijfer voor deze minor te krijgen. 

Rooster

Genoemde dagdelen onder voorbehoud van wijzigingen:

dinsdag ochtend

donderdag ochtend