Kies op maat

Login Menu

Conflicthantering en Mediation

Na het volgen van deze keuzeminor heb je inzicht in de communicatie- en conflicttheorieën en kun je deze inzetten bij het herkennen van conflicten, het voorkomen van verdere escalatie en het creatief oplossen van conflicten. Daarnaast ben je in staat om zowel distributief als integratief te onderhandelen, beschik je over inzicht in het mediationproces en heb je geleerd de mediationvaardigheden en –technieken op diverse terreinen toe te passen. De minor vormt een uitstekende basis (vooropleiding) voor een opleiding tot mediator.

Kom op 15 september, 11.30 - 13.30 uur naar de Minorenmarkt voor nog meer informatie. 

Leerdoelen

- conflictanalyse aan de hand van diverse instrumenten

- distributief onderhandelen

- integratief onderhandelen

- mediationtechnieken en mediationvaardigheden

Aanvullende informatie

Minimaal aantal studenten = 12

Maximaal aantal studenten = 18

Ingangseisen

Opleiding(en): alle opleidingen behalve HBO-Recht en SJD

 

 voltijd

  • Ingangseisen: Propedeuse en 30 EC behaald in jaar 2
  • In overige situaties staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie

Toetsing

Portfolio, assessment, voorlichtingsfilm maken, theoretische toets

Literatuur

  • Basisprincipes van communicatie door Wiertzema e.a. Uitgever Pearson Education Amsterdam
  • Conflicten in organisaties, Y.H. Gramsbergen-Hoogland e.a. Noordhoff Uitgevers
  • Conflicthantering en mediation door G. Apol e.a. Uitgever Coutinho Bussum
  • Mediation in Praktijk door Hugo Prein, uitgever Boom Amsterdam
  • Modulehandleiding met opdrachten en bijlagen
  • De bij deze minor behorende reader voor de minor Conflicthantering en Mediation
  • Internetsites, zoals mediationnieuws.nl, www.justitie.nl, www.rechtspraak.nl, www.sgc.nl, www.nmi.nl
  • Landelijke en regionale bladen en (vak)tijdschriften