Kies op maat

Login Menu

Gezondheidsrecht

In deze minor wordt aandacht besteed aan de wettelijke regelingen op het gebied van gezondheidsrecht en de juridische positie van patiënt en hulpverlener. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Rechtsbeginselen/grondrechten
 • Patiëntenrechten
 • Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid
 • Wet BIG en het tuchtrecht
 • Klachtrecht
 • Kwaliteitszorg
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Organisaties en financiering gezondheidszorg
 • Een aantal bijzondere wetten op het gebied van het gezondheidsrecht zoals de Bijzondere Opname in Psychiatrische ziekenhuizen, orgaandonatie, euthanasie, zwangerschapsafbreking.
 • Actualiteiten op het gebied van het gezondheidsrecht

Leerdoelen

Na deze minor kent de student de belangrijkste wetten op het gebied van het gezondheidszorg.

 

De student kan:

 • gezondheidswetgeving analyseren
 • de wetgeving toepassen op een casus
 • relevante jurisprudentie betrekken bij de analyse en toepassing
 • aan de hand van de opgedane kennis, jurisprudentie en literatuur een gezondheidsrechtelijk vraagstuk analyseren en daarna tot een goed onderbouwde aanbeveling komen aan hulpverlener en/of cliënt

 

De student Is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het gezondheidsrecht

Aanvullende informatie

Minimaal aantal studenten = 10

Maximaal aantal studenten = 32

Ingangseisen

Opleiding(en): alle opleidingen

 

 voltijd

 

Ingangseisen: afhankelijk van de eisen voor het volgen van een minor van de eigen opleiding

Toetsing

 • Tentamen
 • Schrijven van een artikel
 • Opdrachten behorende bij de training klachtopvang moeten met een voldoende beoordeeld zijn

Literatuur

 • Engberts en L. Kalkman-Bogerd, Leerboek gezondheidsrecht, Houten: uitgeverij Bohn, Stafleu, van Loghum
 • Readers