Kies op maat

Login Menu

Infectieziekten

Infectieziekten zijn wereldwijd gezien een van de belangrijkste doodsoorzaken en hebben een belangrijke economische impact. We zien een toename van uitbraken waar artsen uit zowel de medische als ook de veterinaire geneeskunde dagelijks mee worden geconfronteerd en die een toenemende risicofactor in de  gezondheidszorg vormen. In deze minor zal dieper in worden gegaan op hoe infecties tot stand komen en hoe de verspreiding, diagnostiek en bestrijding hiervan is. De student verkrijgt inzicht in welke micro-organismen momenteel van belang zijn en wat ziekenhuisinfecties en opkomende infecties zijn. Het vak epidemiologie, dat kijkt naar de verspreiding en determinanten van gezondheidsproblemen en de toepassing van de kennis hierover om gezondheidsproblemen te voorkomen, zal een centrale plaats innemen.

(10 EC)

  1. Introductie epidemiologie van infectieziekten en onderzoeksmethoden
  2. Ziekenhuisinfecties
  3. Zoönoses
  4. Opkomende infectieziekten
  5. Antibioticaresistentie
  6. Statistiek
  7. Epidemiologische typeringen

 

(5 EC) Literatuuronderzoek  en wetenschappelijk schrijven

Kom op 15 september, 11.30 - 13.30 uur naar de Minorenmarkt voor nog meer informatie.

Leerdoelen

De student verbreedt zijn kennis op het gebied van infectieziekten. Hij leert de basisbegrippen in de epidemiologie van infectieziekten kennen en deze kennis toe te passen in het oplossen van een casus en het opzetten en uitvoeren van een verantwoord onderzoek op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar.

Aanvullende informatie

de minor wordt twee keer aangeboden

Minimaal aantal studenten =12 (zowel voor periode 3 als voor periode 4)

Maximaal aantal studenten = 32 (zowel voor periode 3 als voor periode 4)

Ingangseisen

Opleiding(en): Biologie en medisch laboratoriumonderzoek en andere HBO/WO opleidingen met biologische en/of medische kennis.

 

 voltijd

 

Ingangseisen: Hoofdfase jaar 3 en 4. Om aan de minor deel te kunnen nemen dient een student zich hiervoor in te schrijven. Inschrijven is slechts mogelijk indien: i) het propedeutisch examen is behaald en ii) tenminste 100 EC zijn behaald in de major. Voor een mlo- of vwo-instromer geldt dat hij minimaal 50 EC in het tweede jaar heeft behaald.

Toetsing

(10 EC)

  1. Iedere module wordt afgesloten met een digitale toets op Blackboard met feedback. Elk onderdeel moet minimaal 5,5 zijn. De beoordelingen van de modules worden naar rato gemiddeld. Dit gemiddelde is 20 % van het cijfer.
  2. Elke module wordt afgesloten met een presentatie welke 40% van het eindcijfer is.
  3. Er is een afsluitende toets met meerkeuzevragen over alle modulen. De beoordeling van deze toets is 40% van het cijfer

Elk onderdeel moet afgesloten worden met minimaal een 5,5

(5 EC) Review

Voldaan of niet voldaan aan de hand van criteria in een checklist

Literatuur

“Basic Epidemiology WHO”, “Zelf leren schrijven” en een congresbezoek.