Kies op maat

Login Menu

Laboratoriummanagement en kwaliteitszorg

De minor Laboratoriummanagement en kwaliteitszorg geeft je als student inzicht in processen die nodig zijn voor het goed functioneren van een laboratorium. De opzet van deze minor is dat je in het eerste deel colleges volgt en opdrachten uitvoert op het gebied van organisatie, management, personeel, beheer van processen en middelen, kwaliteitszorg, statistiek en validatie. In het tweede deel van de minor ga je in de beroepspraktijk aan de slag om een vraag of probleem op te lossen voor de stagegever. Dit onderdeel is tevens de eindopdracht van de minor. Als eindopdracht kun je denken aan het in kaart brengen van werkprocessen binnen een laboratorium, het invullen van een ontbrekend stukje in het kwaliteitssysteem, het evalueren van onderdelen van het kwaliteitssysteem, het uitwerken van validatieresultaten, het maken van een overzicht van binnen gekomen klachten en de afhandeling hiervan enz. 

De minor bestaat uit de volgende modules:

  • Organisatiekunde en personeel: 5 EC 
  • Management van processen en middelen: 5 EC 
  • Kwaliteitszorg en statistiek: 3 EC
  • Methodeontwikkeling en validatie: 4 EC
  • Kwaliteit, ARBO en Milieu: 3 EC
  • Eindopdracht minor: 10 EC 

Kom op 15 september, 11.30 - 13.30 uur naar de Minorenmarkt voor nog meer informatie.

Leerdoelen

Na afloop van de minor ben je in staat diverse vraagstellingen op het gebied van organisatie, personeel, management van processen en middelen en kwaliteitszorg zelfstandig te onderzoeken en te verwerken tot praktische resultaten. Vanuit de theorie krijg je opdrachten mee om zelfstandig uit te voeren. Je leert resultaten kritisch te beoordelen en hierover te rapporteren.

Aanvullende informatie

Minimaal aantal studenten =12

Maximaal aantal studenten =20

Ingangseisen

Opleiding(en): Bioinformatica, Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, Chemie

 

 voltijd

 

Ingangseisen: Hoofdfase jaar 3 en 4. Om aan de minor deel te kunnen nemen dient een student zich hiervoor in te schrijven. Inschrijven is slechts mogelijk indien: i) het propedeutisch examen is behaald en ii) tenminste 100 EC zijn behaald in de major. Voor een mlo- of vwo-instromer geldt dat hij minimaal 50 EC in het tweede jaar heeft behaald.

Toetsing

Schriftelijke toets, ingeleverde opdrachten, verslag over en presentatie van de eindopdracht