Kies op maat

Login Menu

Moderne Media in het Onderwijs

​​Wat zijn de gevolgen van de snelle ontwikkelingen op het gebied van moderne media voor het onderwijs? Wat is de meerwaarde van het traditionele klaslokaal ten opzichte van het groeiende educatieve aanbod online? En hoe zorg je als leerkracht dat je de ‘digital-native’ doelgroep betrokken houdt bij je lessen en tegelijkertijd voorbereidt op hun rol in een veranderlijke en gemedialiseerde samenleving?

Tijdens de minor ‘Moderne media in het onderwijs’ onderzoek en ontdek je hoe je moderne media kunt integreren in de (stage)praktijk. Je ontwerpt een blended leeromgeving voor jouw leerlingen (van kleuters tot middelbare scholieren) ten behoeve van differentiatie, samenwerking en aansluiting op de belevingswereld. Je leert educatieve instructievideo’s te maken door middel van een opnamestudio, mobile devices en toegankelijke apps en je past deze toe in de onderwijspraktijk. De resultaten van je onderzoek, ontwerp en uitvoering in de praktijk publiceer je ter afsluiting in de vorm van een pakkende online publicatie.

Excursies - Inspirerend - Blended learning

Leerdoelen

Je hebt onderzoek gedaan naar de belevingswereld van leerlingen met betrekking tot onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen en op basis daarvan een  blended leeromgeving ontworpen en uitgevoerd in de praktijk.

De leeromgeving bestaat uit educatieve instructievideo’s die zijn gemaakt met inzet van mobile devices, en moderne media zijn ingezet ten behoeve van differentiatie en/of samenwerking. Je hebt een online publicatie over de blended leeromgeving inhoudelijk onderbouwd en gedeeld ter promotie voor een specifieke doelgroep.

Aanvullende informatie

Meer informatie over de minor Moderne Media vind je hier

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen.

Toetsing

De toetsing valt uiteen in drie onderdelen:

Onderzoek naar en ontwerp van een eigen blended leeromgeving: blog/website. (V/O, kwal)

Uitvoering van de blended leeromgeving in de (stage)praktijk: registratie/product. (Cijfer, 100%)

Verslag van het onderzoek, ontwerp en uitvoering in de praktijk: online publicatie. (V/O, kwal)

De 3 onderdelen worden als volgt getoetst:

Het onderzoek en ontwerp worden aangeleverd in de vorm van een blog of website en wordt getoetst op basis van een rubric met vooraf gestelde beoordelingscriteria.

De instructievideo’s en (een registratie van) de blended leeromgeving worden digitaal aangeleverd en beoordeeld op basis van een rubric met vooraf gestelde beoordelingscriteria.

Het verslag wordt aangeleverd als een online publicatie met links naar de blog/website en beoordeeld op basis van een rubric met vooraf gestelde beoordelingscriteria.

Literatuur

Recente onderzoeksliteratuur en digitale bronnen, aangeboden op de ELO.

Rooster

9 keer 3 uur per periode, totaal 54 uur