Kies op maat

Login Menu

Levenslooppsychologie; de Basis

Ieder mens ontwikkelt zich en verandert gedurende het hele leven. We worden allemaal geboren, maken de puberteit door, worden volwassen, worden ouder en nemen uiteindelijk afscheid van het leven. Veel mensen worden verliefd, vormen relaties, krijgen kinderen en een aantal gaat scheiden. Sommige mensen worden ziek, sommige worden ook weer beter. Soms moeten mensen leren leven met een beperking, of die van een naaste. We kiezen scholen, we kiezen een beroep, en we gaan op vakantie. Stuk voor stuk levensgebeurtenissen, life-events, die in meer of mindere mate van invloed zijn op wie we zijn, hoe we ons voelen en gedragen. De minor Levenslooppsychologie gaat over mensen, van wieg tot graf, en focust zich op het begeleiden van mensen bij het omgaan met deze life-events.

Leerdoelen

De student leert op professionele wijze mensen te ondersteunen bij het onderkennen en oplossen van levensloopvraagstukken in diverse levensfasen.

Ingangseisen

deze minor kan gevolgd worden door studenten die een voltijdse bachelor opleiding volgen, met uitzondering van TP, MWD en SPH. De student moet in de hoofdfase van zijn/haar opleiding zitten.

Toetsing

Ontwikkelingspsychologie I en II (6 ECTS)

Tentamen (I en II) (cijfer)

Levensboek (II) (O/V)

Capita Selecta I en II (6 ECTS)

Aanwezigheid + Schriftelijke opdrachten (O/V)

Psychologische gespreksvoering (4 ECTS)

Assessment (cijfer)

Verslag (O/V)

Coaching (5 ECTS) 

Coachplan (cijfer, 1/3)

Assessment (cijfer, 2/3)

Verslag (O/V)

Keuzeproject

Onderzoeks & adviesrapport (O/V)

Verantwoordingsverslag & Eindproduct (cijfer)

Literatuur

Clement, J. (2015). Inspirerend coachen. Leuven: Uitgeverij Lannoo nv.

Donders, W. (2013) Praktische gespreksvoering, basisvaardigheden voor sociale opleidingen. Amsterdam: Boom Lemma

Feldman, R.S. (2012). Ontwikkelingspsychologie I (7e editie). Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Feldman, R.S. (2015). Ontwikkelingspsychologie II (7e editie).  Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Miller, R. (2015). Intimate relationships (7th edition). Boston: McGraw-Hill Higher Education

Rooster

Aantal ingeroosterde uren: ca. 169 uur in totaal.