Kies op maat

Login Menu

Eerstelijns zorg

​​De hoog complexe zorgvraag binnen de eerste lijn en het verpleeghuis neemt de komende jaren fors toe. Dit komt onder andere door de dubbele vergrijzing, er zijn steeds meer ouderen in Nederland, tevens wonen de ouderen langer zelfstandig thuis. Met deze toename zal ook de behoefte aan praktijkverpleegkundigen binnen de eerstelijn toenemen. De Hogeschool Leiden biedt nu de mogelijkheid om een minor praktijkverpleegkundige te volgen. Tijdens deze minor maak je kennis met de eerstelijn en ga je aan de slag met kwaliteitsverbetering. Tevens voer je (zelfstandig) een cardiovasculair risicomanagement (CVRM) spreekuur en verdiep je je in de complexe ouderenzorg binnen de eerstelijn. Na deze verdiepende minor is het mogelijk om de opleiding tot praktijkondersteuner huisarts (POH) of praktijkverpleegkundige huisarts (PVH) te volgen. Tijdens de minor loopt je minimaal twee dagen stage in de praktijk en daarnaast volg je 1 dag per week binnenschoolsonderwijs en maak je je voorbereidende opdrachten. Je krijgt veel informatie in een half jaar, je moet daarom gemotiveerd zijn om met de minor te starten.

Reactie van een student:

‘Ik heb heel veel zin om te starten met de minor, het geeft mij de mogelijkheid om in een huisartsenpraktijk stage te lopen en invulling te geven aan alle Canmeds rollen in de eerstelijn.’

Leerdoelen

De eindtermen zoals beschreven in het document Competentie en Eindtermendocument voor de opleiding tot praktijkverpleegkundige (2014) wordt getoetst gericht op de deskundigheidsgebieden: ouderenzorg, CVRM en kwaliteitsbevorderaar.

Ingangseisen

Toegankelijk voor derde en vierdejaars studenten van de HBO-V voltijd en duaal, na behalen van PLP 3 en bij voorkeur ook PLP 4.

Student moet zelf een stageplaats regelen.

Toetsing

Kennismaking          

Verslag                       Voldoende/ onvoldoende

Presentatie                 Voldoende/ onvoldoende

Ouderenzorg 

Portfolio                      Voldoende/ onvoldoende

Presentatie                 Voldoende/ onvoldoende

Kwaliteitszorg          

Verbeterproject – kwaliteitsvraagstuk of implementatievraagstuk    Cijfer

CVRM 

Portfolio           Voldoende/ onvoldoende

Casusopdracht Voldoende/ onvoldoende

 

Literatuur

Klinisch redeneren bij ouderen (Bakker, T. 2016)

Zorgbasics Kwaliteitszorg (2014)

Rooster

Aantal ingeroosterde uren: 8 per week.