Kies op maat

Login Menu

Immunologie

De student zal zowel theoretisch als praktisch met de immunologie bezig zijn. Bij de theorie zal de uitleg van het immuunsysteem centraal staan en zal er tevens aandacht worden geschonken aan ‘ontspoorde immuunreacties’, zoals overgevoeligheidsreacties, auto-immuunreacties, transplantaatafstoting, tumorimmunologie, virus en immuunontsnapping en zwangerschapsimmunologie. Tijdens de praktijk zal de student zelf leukocyten uit bloed isoleren, identificeren en functionele testen uitvoeren.

Leerdoelen

De student heeft inzicht en kennis van het immuunsysteem, zoals algemene afweermechanismen, specifieke afweer en pathologische mechanismen.

De student kan ten aanzien van wetenschappelijke hypotheses en theorieën een beargumenteerd standpunt innemen en deze verdedigen.

De student kan door middel van de achtergrond van de immunologie zelf immunologische casussen oplossen.

De student kan zelf leukocyten uit bloed isoleren, identificeren en functionele testen uitvoeren.

Ingangseisen

Studenten van de opleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek.

Toelatingseisen:

Hoofdfase jaar 3 en 4. Om aan de minor deel te kunnen nemen dient een student zich hiervoor in te schrijven. Inschrijven is slechts mogelijk indien: i) het propedeutisch examen is behaald en ii) tenminste 100 EC zijn behaald in de major. Voor een mlo- of vwo-instromer geldt dat hij minimaal 50 EC in het tweede jaar heeft behaald.

Externe (KOM) studenten dienen een gewaarmerkte cijferlijst met hun leerovereenkomst mee te sturen waaruit blijkt dat ze aan de toelatingseisen voldoen.

Toetsing

Theorietentamen (cijfer)

Opdrachten (cijfer)

Verslag over de praktijk (cijfer)

Literatuur

Murphy K, Weaver C,  “Janeway’s Immunobiology.” 9e ed, Taylor&Amp; Francis Corp., New York, 2016. ISBN13: 9780815345510

Rooster

Aantal ingeroosterde uren: 168 uur.