Kies op maat

Inloggen Menu

Vrijeschool onderwijs, locatie HAN Nijmegen

LET OP: dit betreft een minor die wordt gegeven door Hogeschool Leiden, op locatie bij de HAN in Nijmegen!

De vrijeschool heeft als uitgangspunt dat het onderwijs verder gaat dan alleen goed leren lezen of rekenen. Onderwijs staat ook in dienst van de persoonlijkheidsvorming, zowel individueel als in relatie tot de maatschappij. De vrijeschool wil in het leven van een kind van betekenis zijn door hen te helpen zelfstandige mensen te worden die volwaardig en creatief deel kunnen nemen aan die snel veranderende maatschappij. Ieder kind heeft van zichzelf bepaalde talenten. De vrijeschool wil dat ieder kind deze kan ontdekken en ontwikkelen.

Dat vraagt om onderwijs dat verbreedt en de ontwikkeling van een vrije persoonlijkheid aanmoedigt in creativiteit, inventiviteit, originaliteit en cognitiviteit. Maar ook onderwijs dat werkt vanuit een doel in plaats van een methode. Een aanpak gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie, een visie op de mens, bestaande uit lichaam, ziel en geest.

In deze minor maak je kennis met het vrijeschoolonderwijs zowel in de lessen als in een stage.

Je gaat je verdiepen in wat het vrijeschoolonderwijs maakt tot wat het is door bijvoorbeeld te leren om op een kunstzinnige manier te onderwijzen. Maar ook het zelf ontwerpen van het periodeonderwijs (of een ochtendspel bij de kleuters) staat centraal waarbij de kinderen gedurende drie of vier weken, iedere dag twee uur lang, zich verdiepen in een bepaalde leerstof. Enkele voorbeelden zijn rekenen, taal, dierkunde en geschiedenis. Daarnaast maak je kennis met de vertel-en ontwikkelstof behorend bij de verschillende leerjaren.

Als leerkracht binnen een vrijeschool kies je wat jij belangrijk vindt. Deze vrijheid vraagt moed en vertrouwen. Je moet dus als student ook zelf op zoek gaan naar het werken met hart, hoofd en handen.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van eigen leraarschap als een vorm van sociaal kunstenaarschap.

Subdoelen:

 1. Kennismaken met de menskunde gebaseerd op de antroposofie- een start maken aan een innerlijke ontwikkelingsweg.
 2. Zelfstandig een periode of een ochtendspel (kleuterklas) kunnen maken (en daarin dus zelfstandig lessen kunnen ontwerpen, vanuit de verbinding met de menskunde) die aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.
 3. Zicht krijgen op vrij spelend leren.
 4. Leren kijken naar de kinderen vanuit de menskunde. Het proces van de kinderbespreking leren doorlopen. 
 5. Eigen vaardigheid ontwikkelen op het gebied van de kunstvakken schilderen, vormtekenen, boetseren, euritmie, vertellen, (textiele) handvaardigheid en muziek.
 6. Het aanleggen van een inspiratiemap van vrijeschool-werkvormen.

Het leren ontwerpen, plannen, uitvoeren en verslag leggen van een eigen onderwijs-ontwikkelproject.

Aanvullende informatie

Dit betreft een minor van Hogeschool Leiden, die wordt gegeven op locatie bij de HAN Nijmegen!

Ingangseisen

Voor alle derde- en vierdejaars voltijd PABO studenten.

De minor is geschikt voor reguliere voltijd PABO studenten die zich willen verdiepen in het vrijeschoolonderwijs.

Toetsing

Er wordt in deze minor ontwikkelings- en procesgericht getoetst. Voorbeelden van toetsen kunnen zijn: een periode-ontwerp, portfolio op werkvormen, verslag van een onderwijs-ontwikkelproject, een presentatie, een kunstzinnige verwerking, een waarnemingsopdracht en een korte paper over een menskundig onderwerp.  

De definitieve toetsvormen worden nog op een later moment vastgesteld.

Literatuur

Mogelijke voorbeelden van literatuur zijn:

 • Het raadsel doorgronden, Christof Wiechert
 • De vrije kleuterklas, Lois Eijgenraam
 • Leerkracht op de vrije school, Bert Kraaij
 • Zin in het leraarschap, Christof Wiechert
 • Menskunde en opvoeding, Rudolf Steiner
 • De opvoeding van het kind, Rudolf Steiner

De definitieve keuze voor literatuur volgt nog

Rooster

De minor is opgedeeld in twee blokken:

 • de eerste helft betreft ca. 12 contacturen en twee stagedagen per week.
 • De tweede helft betreft ca. 6 contacturen en drie stagedagen per week.

Ook zullen er waarschijnlijk drie volledige stageweken per week in het programma opgenomen worden.