Kies op maat

Login Menu

Engels in het Basisonderwijs

Bekijk hier het filmpje over deze minor!​​

Heb jij passie voor onderwijsvernieuwing? Ben je dol op Engels? Of vind je vreemdetalenonderwijs gewoon ontzettend interessant?  Dan is deze minor iets voor jou!  Een kleine greep uit het aanbod…

Inmiddels zijn er bijna 1200 basisscholen in Nederland die vroeg beginnen met lessen vreemde talenonderwijs.  Scholen mogen zelfs 15% van hun onderwijstijd in een vreemde taal doceren.

Veel leerkrachten in het basisonderwijs willen graag goede lessen Engels geven, maar weten vaak niet hoe. Jij leert om daarin een voorbeeld zijn, door activerende en betekenisvolle lessen Engels te geven die niet alleen inspirerend zijn voor de leerlingen, maar ook voor je collega’s.

Daarnaast hebben veel scholen nog geen duidelijk beleidsplan voor Engels, maar willen ze er wél graag een. Tijdens deze minor schrijf je een beleidsplan VVTO voor de school en voer je een onderzoek uit naar een relevant onderwerp op basis van deze beleidsplan. Na afloop van de minor ben je dan ook gecertificeerd VVTO-coördinator die niet alleen beleidsmatig sterk is, maar ook collega’s kan coachen en begeleiden.

And last but not least, gaan we natuurlijk ook naar het buitenland om in de praktijk onderwijs over de grens te volgen, te geven, en om contacten te leggen met collega’s uit het buitenland.

Een bonus: binnen deze minor is er veel ruimte voor eigen inbreng van studenten.

Steekwoorden:
Engels, Vernieuwend onderwijs, Vvto-Coördinator

“Mijn ervaringen met de minor Engels in het basisonderwijs zijn positief. In verschillende lessen word je klaargestoomd om een VVTO-coördinator te worden: een certificaat die niet veel mensen hebben in Nederland. Voor mij is het belangrijkste wat je leert om je collega’s te coachen en te begeleiden op het gebied van Engels. Door samen met je mentor en directeur naar het Engels op de school te kijken ben je als student van grote waarde om het Engels op jouw school te verbeteren.”

Michael van Ingen, pabo Hogeschool Leiden

Kom voor meer informatie over deze minor naar onze Minorenmarkt op vrijdag 15 maart 2019, van 11.30 - 13.30 uur.

Leerdoelen

Aan het einde van je minor, heb jij:

 • Minimaal 6 lessen Engels per week gegeven, verdeeld over alle bouwen (OB/MB/BB);
 • Een taalbeleidsplan Engels geschreven;
 • Kennis en vaardigheden verworven om een vvto-coördinator te worden;
 • Een internationaal bezoek afgelegd in het kader van Engels in het primair onderwijs;
 • Een onderzoek uitgevoerd naar een voor de stageschool relevant onderwerp;
 • Je eigen Engels taalvaardigheid ontwikkeld (C1) door actieve toepassing

De werkvorm Lesson Study toegepast om een kwalitatief goede, gedifferentieerde les te geven.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden: voor elke toets of deelopdracht zijn er twee mogelijkheden tot inleveren/gelegenheden.

Ingangseisen

Toegankelijk voor pabo-studenten (voltijd en deeltijd)

Het gedeelte van de minor vvto-coördinator (ongeveer 5 EC) is tevens toegankelijk voor leerkrachten in het veld die dit certificaat willen behalen.

Deelnemers regelen zelf een stageplek waar ze ten minste zes lessen Engels per week kunnen geven, verspreid over alle bouwen (OB/MB/BB).

Toetsing

 • Portfolio (cijfer, 20%);
 • onderzoeksverslag (cijfer, 20%);
 • taalbeleidsplan Engels (cijfer, 20%);
 • presentatie (cijfer, 40%);
 • aanwezigheid (V/O, kwal);
 • Engels eigen vaardigheid (V/O, kwal).

Literatuur

Moon, Jayne. Children Learning English. (2005) MacMillan Education: London. ISBN: 978-1-4050-8002-6

Aangeraden:

Lesson Study: a handbook (geraadpleegd op 20 november 2017 via http://lessonstudy.co.uk/wp-content/uploads/2012/03/new-handbook-revisedMay14.pdf)

 Instrumentaal, CED-groep (2007).  Te bestellen van www.cedgroep.nl

Rooster

Schatting van ingeroosterde uren per week:

 • 1/2 dag per week met docent;
 • 2 stagedagen;
 • 1 dag onderzoek ontwikkelen, uitvoeren;
 • 1 dag taalbeleidsplan ontwikkelen;

1/2 dag taalvaardigheden ontwikkelen en overig.