Kies op maat

Login Menu

Meesterschap in Passend Onderwijs

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

Wil jij leren kijken naar wat leerlingen wel kunnen, uitgaande van mogelijkheden en talenten die elk kind bezit, om zo tegemoet te komen aan de behoeften van ieder kind? Je verder verdiepen in de positieve psychologie en het oplossingsgericht werken? Dan is de minor ‘Meesterschap in passend onderwijs’ iets voor jou. 

De term Passend Onderwijs lijkt door de politieke aandacht vaak te gaan over bezuinigingen en een groeiende diversiteit in de klas. Er is vooral behoefte aan het ‘labelen’ van leerlingen en het benoemen van wat ze niet kunnen; de deficiënties. Binnen deze minor hanteren we juist het talentmodel zoals dat is ontwikkeld door het lectoraat Passend Onderwijs. Wij sluiten ons aan bij de positieve psychologie en handelen vanuit het oplossingsgerichte gedachtengoed. Dat betekent dat er wordt gekeken naar wat de leerlingen wel kunnen, uitgaande van hun mogelijkheden en talenten die elk kind bezit, om zo tegemoet te komen aan de behoeften van ieder kind.

 

Binnen de minor werken wij aan kennis, vaardigheden en attitudevorming passende bij Passend Onderwijs. Dat houdt in dat je veel zal leren over Passend Onderwijs, zal oefenen met aangeleerde vaardigheden en ook kritisch naar je eigen blik en houding ten opzichte van anderen zal moeten kijken.

De bijeenkomsten van deze minor vertegenwoordigen de inhoudelijke pijlers voor het bieden van Passend Onderwijs: We beginnen bij het kind; begrijpen wat je ‘in handen’ hebt. Vervolgens wordt de leraar centraal gesteld; wat kan je doen, jij maakt het verschil. Aansluitend komen de ouders en de zorgomgeving aan bod; wat en wie heeft er nog meer invloed op het kind. De leerling-leerkracht relatie staat in dit gehele traject centraal.

In aanvulling op de bijeenkomsten word je uitgenodigd om jezelf breder te oriënteren op de praktijk. Je gaat naast de stage andere scholen en instellingen bezoeken. Met een duidelijke opbouw in opdrachten voor in de stage en daarbuiten verzamel je een repertoire aan kennis en vaardigheden, dit draagt bij aan het voltooien van de eindopdracht.

Tjarda VSP jaar 3

Deze minor gebruikt als insteek de positieve psychologie. Dit is zowel kind- als leerkrachtgericht. Als jij als leerkracht positief voor de klas staat, heeft dat ook zijn invloed op de kinderen. Hiervoor doe je verschillende positieve interventies zoals wichtelen in de klas en een complimentendoos introduceren. Maar ook kan je het kwaliteitenspel als leidraad gebruiken.
De insteek die ik eigenlijk zocht was het zorgkind in het Passend Onderwijs. Dit heb ik uiteindelijk zelf verzorgd in mijn stage. Want tijdens deze minor loop je twee dagen per week stage en krijg je tien losse stagedagen om in te vullen naar keuze. Ik heb deze tien stagedagen ingevuld in een instapklas in Amstelveen. Dit is een Vrijeschool die kinderen met een beperking integreert in de school.
Ook kijk je met de ib’er mee op je stage, dit was voor mij een eye opener, omdat ik zag dat je er als leerkracht niet alleen voor staat.
Het is dus een minor die je laat zien hoe belangrijk positiviteit is in de school en dat je dan ruimte hebt voor alle kinderen dat lijdt tot passend onderwijs.

Linn Mulder Pabo jaar 4
De minor ‘Meesterschap in Passend onderwijs’ is heel divers en interessant. Er zijn veel verschillende onderwerpen die aan bod komen. Ook komen er gastdocenten langs om over een onderwerp te praten en uitleg te geven. Zo is er een inspiratiedag geweest over het onderwerp ‘Intuïtie’ en hoe je die kan volgen en ontwikkelen. Tijdens de minor maak je een portfolio met alles wat je tijdens de minor hebt gedaan en waar je trots op bent. De opdrachten die in het porfolio komen, sluiten goed aan bij de onderwerpen van de colleges en je stageklas. Tijdens de minor is er ruimte voor eigen inbreng en voor tien stagedagen mag jezelf kiezen waar je stage zou willen lopen en wanneer je die gaat doen. Deze stage kan van alles zijn, bijvoorbeeld bij een logopedist, de kinderfysiotherapist, de schoolpsycholoog, een museum, enz. Bij deze stages kan je echt je eigen interesses volgen en jezelf op bepaalde punten ontwikkelen om een nog betere leerkracht te worden.

Leerdoelen

Er wordt in de minor aandacht besteed aan de volgende doelen, onderverdeeld in kennis, vaardigheden en attitude (houding). Deze doelen dragen wij zowel op kind-, student, als docentniveau. Wij geloven in: live it, teach it, embed it!

Kennis:

 • De student heeft kennis van de actuele ontwikkelingen binnen passend onderwijs.
 • De student heeft kennis van de verschillende pedagogische en didactische behoeftes die leerlingen kunnen hebben.
 • De student is bekend met de positieve psychologie en de wijze waarop dit kan bijdragen aan (passend) onderwijs.
 • De student heeft kennis van het werkveld en de belangrijkste actoren hierin.
 • De student is zich bewust van en is bekend met de sociale kaart van de school waar hij/zij stage loopt.
 • De student is zich bewust van de eigen intuïties, de onderliggende processen en fenomenen in de eigen beroepspraktijk en persoonlijk-professionele vorming.

Vaardigheden:

 • De student kan een bijdrage leveren aan de implementatie van positieve psychologie op groeps- en schoolniveau.
 • De student is bekend met mindfulness en weet dit in te zetten in zijn/haar groep.
 • De student heeft praktijkervaring bij verschillende instanties die samenwerken met het reguliere basisonderwijs en speciaal basisonderwijs.
 • De student is in staat passende partners te selecteren en hen een actieve bijdrage te laten leveren binnen de klas.
 • De student is in staat om binnen het lerarenteam, naar behoefte, een verbinder te zijn tussen collega

Aanvullende informatie

Herkansings mogelijkheden:

Voor elke deelopdracht of toets zijn er twee mogelijkheden tot inleveren/gelegenheden.

Ingangseisen

Derde- of vierdejaars pabostudenten

Toetsing

De toetsing bestaat uit een viertal onderdelen:

 • actieve participatie bij de bijeenkomsten en uitstapjes (V/O, kwal);
 • stages (V/O, kwal);
 • portfolio (V/O, kwal);
 • eindopdracht beoordeeld (cijfer, 100%).

Uiteindelijk zal enkel het cijfer op de eindopdracht zichtbaar zijn op de cijferlijst.

Literatuur

Boer, E. de (2014) Professionele intuïtie. Versterk je innerlijke vermogens in de praktijk. Amsterdam, Uitgeverij Boom/Nelissen

Bors, G. (2014, 24-02). Carol Dweck: het belang van een growth mindset. (Nivoz.nl)

Fredrickson, B.L. The broaden-and-build theory of positive emotions. The Royal Society. Published online, 2004.

Korthagen, F. & Lagerwerf, B. (2011). Leren van binnenuit. Kwaliteit en inspiratie in het onderwijs.

Linkinsab, M., Niemieca, R. M., Gillhamcd, J., & Mayersonab, D. (2014) Through the lens of strength: A framework for educating the heart a VIA Institute on Character. The Journal of Positive Psychology: Dedicated to furthering research and promoting good practice, volume 9.

Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M., Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of Sustainable Change. Review of General Psychology, 2005.

Mol Lous (2015). Passend onderwijs. Tijd voor een goed gesprek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek (54, nr. 1).

Norrish, J. M., Williams, P., O’Connor, M., & Robinson, J. (2013). An applied framework for positive education. International Journal of Wellbeing, 3(2), 147-161. doi:10.5502/ijw.v3i2.2

Rempel, K, D. (2012). Mindfulness for children and youth: A review of the literature with an argument for school-based implementation. Canadian Journal of Counselling and Psychotherapy, Vol 46(3), 2012. pp. 201-220.

Ruit, P. (2013, 01-06). De betekenis van de positieve psychologie voor het onderwijs. (Nivoz.nl)

Seligman, M. E. P., & Csikszentmiha, M. (2000). Positive Psychology,  An Introduction. In Flow and the Foundations of Positive Psychology (pp. 5-14). American Psychologist.

Seligman, M, E, P., Ernst, R, M, E., Gillhamc, J., Reivich, K., & Linkins, M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education
 Vol. 35, No. 3, June 2009, pp. 293–311

Rooster

16 bijeenkomsten van 3 uur per week, met uitzondering van een aantal excursies die de gehele dag of middag beslaan.