Kies op maat

Inloggen Menu

Moderne Media in het Onderwijs

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

Wat zijn de gevolgen van de snelle ontwikkelingen op het gebied van moderne media voor het onderwijs? Wat is de meerwaarde van het traditionele klaslokaal ten opzichte van het groeiende educatieve aanbod online? En hoe zorg je als leerkracht dat je de ‘digital-native’ doelgroep betrokken houdt bij je lessen en tegelijkertijd voorbereidt op hun rol in een veranderlijke en gemedialiseerde samenleving?

Tijdens de minor ‘Moderne media in het onderwijs’ onderzoek en ontdek je hoe je moderne media kunt integreren in de (stage)praktijk. Je ontwerpt een blended leeromgeving voor jouw leerlingen ten behoeve van differentiatie, samenwerking en aansluiting op de belevingswereld. Je leert educatieve instructievideo’s te maken door middel van een opnamestudio, mobile devices en toegankelijke apps en je past deze toe in de onderwijspraktijk. De resultaten van je onderzoek, ontwerp en uitvoering in de praktijk publiceer je ter afsluiting in de vorm van een pakkende online publicatie.

Excursies - Inspirerend - Blended learning

"Door de bijeenkomsten van de minor Moderne Media in het Onderwijs ben ik goed aan het denken gezet over het integreren van ICT bij het lesgeven. We hebben tegenwoordig zoveel materialen tot onze beschikking en naar mijn mening wordt daar nog veel te weinig gebruik van gemaakt. Door deze bijeenkomsten heb ik geleerd dat het inzetten van instructiefilmpjes een perfecte uitkomst is en een toevoeging aan het onderwijs.

Het project rondom de instructiefilmpjes laat zien dat het inzetten van ICT in de klas ervoor zorgt dat kinderen direct aan de slag kunnen, waardoor leerkrachten niet blijven hangen in de klassikale uitleg, maar dieper in kunnen gaan op de inhoud en er zo meer uit kunnen halen.”

Shelly Priem, opleiding Pabo

Leerdoelen

Je hebt onderzoek gedaan naar de belevingswereld van leerlingen met betrekking tot onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen en op basis daarvan een  blended leeromgeving ontworpen en uitgevoerd in de praktijk.

De leeromgeving bestaat uit educatieve instructievideo’s die zijn gemaakt met inzet van mobile devices, en moderne media zijn ingezet ten behoeve van differentiatie en/of samenwerking. Je hebt een online publicatie over de blended leeromgeving inhoudelijk onderbouwd en gedeeld ter promotie voor een specifieke doelgroep.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden: 

Voor elke deelopdracht zijn er twee mogelijkheden tot inleveren.

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen.

Toetsing

De toetsing valt uiteen in drie onderdelen:

  • Onderzoek naar en ontwerp van een eigen blended leeromgeving: blog/website. (V/O, kwal)
  • Uitvoering van de blended leeromgeving in de (stage)praktijk: registratie/product. (Cijfer, 100%)
  • Verslag van het onderzoek, ontwerp en uitvoering in de praktijk: online artikel. (V/O, kwal)

De 3 onderdelen worden als volgt getoetst:

  • Het onderzoek en ontwerp worden aangeleverd in de vorm van een blog of website en wordt getoetst op basis van een rubric met vooraf gestelde beoordelingscriteria.
  • De instructievideo’s en (een registratie van) de blended leeromgeving worden digitaal aangeleverd en beoordeeld op basis van een rubric met vooraf gestelde beoordelingscriteria.

Het verslag wordt aangeleverd als een online artikel met links naar de blog/website en beoordeeld op basis van een rubric met vooraf gestelde beoordelingscriteria.

Literatuur

Recente onderzoeksliteratuur en digitale bronnen, aangeboden op de ELO

Rooster

9 keer 3 uur per periode, totaal 54 uur