Kies op maat

Inloggen Menu

Rekenen

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

Rekenen is - samen met taal - één van de basisvakken van het basisonderwijs. Er gebeurt de laatste tijd veel op dit gebied. Veel basisscholen zijn daarom bezig met het verbeteren van hun rekenonderwijs en hebben behoefte aan rekenexperts binnen de school.

In deze minor verdiep je je in het reken- en wiskundeonderwijs. De basis is gelegd in de eerste drie jaren van de pabo, nu gaan we de breedte en de diepte in. We besteden zowel aandacht aan gecijferdheid als aan de actuele rekendidactiek.

 

Je krijgt een bredere blik op goed rekenonderwijs, o.a. door gastcolleges en excursies naar bijvoorbeeld Cito. De inhoud van de minor sluit goed aan op de post-hbo opleiding Rekencoördinator. Door het volgen van deze minor word je voortrekker voor het rekenonderwijs op je stage-/basisschool. Je kunt medestudenten en zelfs collega-leerkrachten inspireren.

Je loopt minimaal één dag in de week stage op een plek naar keuze. Dit kan dus een reguliere basisschoolklas zijn, maar het mag ook bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs, middelbaar onderwijs of in een museum.

Ervaring student:

  • Je leert veel meer over rekenen en wat er bij komt kijken dan in de eerste drie jaar van de opleiding. Het is een combinatie van goede informatie, gezellige uitjes en essentiële verdieping.”
  • “Het volgen van de minor levert plezier en inzicht, maar bovenal ontwikkel je een een passie voor het vak rekenen.”
  • “Door de minor Rekenen weet ik goed wat rekenonderwijs inhoudt en hoe ik dit als leerkracht wil aanpakken in de klas. Ik ben blij dat ik deze minor heb gekozen, want ik weet nu zoveel meer over het rekenonderwijs én ik heb nu een eigen visie op het rekenonderwijs.

Leerdoelen

Na deze minor:

  • Heb je kennis van belangrijke, actuele (binnen- en buitenlandse) ontwikkelingen in het reken- en wiskundeonderwijs; zowel op het gebied van didactiek als gecijferdheid;
  • Kun je een persoonlijk standpunt formuleren en beargumenteren met betrekking tot de verschillende denkbeelden over reken- en wiskundeonderwijs die er zijn;
  • Kun je je visie, didactiek en leerlijnen integreren in uitdagende en rijke reken-wiskundelessen;
  • Kun je een (groeps-) onderzoek opzetten en uitvoeren aan de hand van een vraag uit de praktijk;

Laat je zien dat je met andere ‘vakexperts’ en collega

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden:

Voor elke deelopdracht zijn er twee mogelijkheden tot inleveren.

Ingangseisen

Derde en vierdejaars studenten Pabo, Vrijeschool Pabo en Flex dt Pabo.

Toetsing

  • Vakdossier (bestaande uit diverse opdrachten) (V/O, kwal);
  • een Meesterstuk (cijfer, 100%).

Literatuur

Groenestijn, M. van , e.a. (2011). Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD). Assen: Van Gorcum.

Studentabonnement op vaktijdschrift Volgens Bartjens.

 Verder zullen veel artikelen en literatuur(verwijzingen) worden aangeboden op de ELO waaruit je een keuze kunt maken.

Rooster

12 bijeenkomsten van 4 uur op donderdagochtenden