Kies op maat

Inloggen Menu

Passend Onderwijs (Voortgezet Onderwijs)

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

De minor Passend Onderwijs / Inclusive Education bevat een rijk programma waarbinnen de deelnemers zich ontwikkelen tot expert op het gebied van ‘passend onderwijs’ zoals dat binnen deze minor (en het lectoraat) wordt gedefinieerd. Binnen de minor wordt het talentmodel en de techniek van het oplossingsgericht handelen als leidend kader genomen voor het tegemoetkomen aan behoeften van leerlingen. De aandacht gaat nadrukkelijk uit naar alle leerlingen en niet slechts ‘zorgleerlingen’. De leerling-leerkrachtrelatie staat in dit gehele traject centraal.

Naast de colleges over oplossingsgericht werken is het tevens van grote waarde om actief in de praktijk te gaan werken met de aangereikte kennis en technieken. We streven ernaar je een sterk en inzetbaar instrumentarium mee te geven, in eerste instantie voor de toepassing in jouw stage. We werken binnen deze minor in intervisiegroepjes waarbinnen je de inhoud en opdrachten met medestudenten verwerkt.

Ervaring van een student:
"Wil je alles leren over Passend Onderwijs en het gebruik daarvan in de praktijk? Kies dan voor de minor Passend Onderwijs! Je krijgt door middel van intervisie, een studiereis, motiverende en enthousiaste gastdocenten en praktijkopdrachten alle facetten van Passend Onderwijs aangereikt. Waarin oplossingsgericht denken en doen als  een rode draad door alles heen loopt"

Pauline Wagenaar, 3de jaars lerarenopleiding Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde

Leerdoelen

De student kent de actuele ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs en Inclusive Education, zowel regionaal als (inter)nationaal, die van directe invloed zijn op de dagelijkse onderwijspraktijk.

De student kent de theoretische achtergrond van oplossingsgericht werken in de klas op individueel, groepsniveau en klassenniveau.

De student is vaardig om op een oplossingsgerichte manier in gesprek te gaan, zowel schriftelijk als mondeling, met alle betrokkenen rondom de ontwikkeling van de leerling.

Onder betrokkenen worden verstaan: de ouder(s), het team, de interne experts binnen de school en de externe experts rondom de school.

De student gaat ervan uit dat de oplossing in de leerling zelf zit.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden:

Voor iedere toets zijn twee kansen gepland. Als een toets na twee kansen niet wordt gehaald, dan krijgt de student nog twee herkansingen in het volgend studiejaar.

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van zowel de voltijdse als deeltijdse tweedegraads lerarenopleiding.

Toetsing

De student maakt een verslag (cijfer, 75%) op basis van de oplossingsgerichte begeleiding van drie leerlingen: een leerling met een werkhoudingsprobleem, een leerling met een gedragsprobleem en een leerling met een emotioneel probleem. Binnen de begeleiding zijn de volgende onderdelen van het oplossingsgericht handelen toegepast:

Oplossingsgericht gesprek

Gebruik van goedzoekers

Schaalvraag

Mission Possible traject (verantwoorde selectie van stappen)

Hulpbronnen inzetten

Wondervraag

De student ontwerpt een onderwijsproduct (cijfer, 25%) op basis van de begeleiding van één van de drie leerlingen, één van de opdrachten uit de minorbijeenkomsten, een ontwikkelvraag van de stageschool en/of vanuit de eigen passie of ambitie.

Gedurende de minor werkt de student aan voorwaardelijke opdrachten.

Literatuur

Beumer-Peeters, C. (2018). Mission Possible. Uitgeverij Pica.

Rooster

Een dagdeel per week contacturen met de docent, aansluitend contacturen zonder docent in intervisiegroep.