Kies op maat

Inloggen Menu

Creatief schrijven

Taal gebruik je om te overtuigen, te verleiden, te  confronteren of actie uit te lokken. In de verdiepende minor Creatief schrijven leer je hoe je creatieve teksten maakt om communicatieve doelen te bereiken. In de rol van auteur kies je bijvoorbeeld voor het genre van de verhalende journalistiek, of je maakt een biografie over iemand die je mateloos interesseert. Een thriller is ook mogelijk, of een ander literair kort verhaal. Je kunt je ook verdiepen in storytelling op basis van historische feiten, in het genre familiekroniek, of in het schrijven van een feuilleton. Voor de ervaren schrijvers is misschien een filmscenario of een toneeltekst een uitdaging. Eigenlijk kun je - in overleg met de docenten - elke creatieve tekstvorm kiezen. Bij de minor Creatief schrijven leer je die tekst te schrijven én te verkopen.

Leerdoelen

 • Student kan diverse vormen van creatief taalgebruik in de beroepspraktijk analyseren en zijn inzichten verwoorden in tekst en beeld.
 • Student heeft kennis van verhaaltechnische elementen in storytelling, fictie, copywriting, en journalistiek.
 • Student kan een langere creatieve tekst opzetten en zowel inhoudelijk uitwerken als aantrekkelijk aan afnemers of opdrachtgevers verkopen.
 • Student kan principes uit diverse creatieve taalgenres en verhaalelementen toepassen om zijn eigen professionele profiel inhoud en vorm te geven. 

Ingangseisen

Studenten van de voltijdse opleidingen Commerciële Economie, Communicatie, SJD, HBO-Rechten en HRM.

Ingangseisen: propedeuse behaald en 35 EC in jaar 2.

Toetsing

 • Individueel 75%
 • Groep 25%

Literatuur

Verplicht

Stüger, F. (2011) Personages, conflict en perspectief. Uitgeverij Atlas Contact. ISBN 978-90-457-0463-0


Duyns, D. (2010) Dialogen schrijven. Uitgeverij Augustus. ISBN 978-90-457-0421-0


Daniëls, W. (2011) Teksten redigeren. Uitgeverij Unieboek/Het spectrum, Houten - Antwerpen. ISBN 978-90-491-0713-0

 

Aanbevolen

Aanbevolen voor copywriting (groepsproducten):

Thobokholt, B., Waal, B. de., Westbeek, M. (2014) Copy & concept. Noordhoff Uitgevers Groningen. ISBN 978-90-01-83872-0

Wanneer je het genre van de creatieve tekst hebt gekozen, is het zaak je te verdiepen in die specifieke tekstsoort. Hieronder een serie publicaties die bij verschillende genres goed te gebruiken zijn:

Aanbevolen publicaties, afhankelijk van het genre dat je kiest:

 • Blanken, H, Jong, W. de. (2014) Handboek verhalende journalistiek. Uitgeverij Atlas Contact. ISBN 9789045705996 [journalistiek]
 • King, S. (2013) Over leven en schrijven. Uitgeverij Luitingh. ISBN 9789024563074 [o.a. biografie en autobiografie]
 • Bouma, M. (2010) Storytelling in 12 stappen. Uitgeverij Atlas Contact. ISBN 978-90-547-04463 [storytelling]
 • Gallo, C. (2016) De kracht van storytelling. Uitgeverij Business Contact. ISBN987-90-470-0916-0 [storytelling]
 • Schrickx, J. (2014) Basisboek scenarioschrijven. Vior Webmedia. ISBN 9789082246308 [scenario, film, theater]
 • Mckee (1999) Story. [Engelstalig] Methuden Publishing Ltd. ISBN 9780413715609 [scenario, film, theater]

Deze lijst is natuurlijk veel langer te maken. Tijdens de colleges zullen we meer tips geven voor boeken, artikelen en andere bronnen die je kunt raadplegen.

Tot slot, tijdens de colleges maken we ook gebruik van een boek waarin veel leuke opdrachten en werkvormen voor creatief schrijven staan. Een handig boek als je als communicatieprofessional zelf een cursus creatief schrijven wilt geven aan minder ervaren schrijvers. 

Hogeweg, D. (2015) Oefeningen in creatief schrijven. Uitgeverij U2pi, Den Haag. ISBN 978-90-8759-214-1 [Ideeën en didactiek schrijfoefeningen]

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent): 16 uur per week.