Kies op maat

Inloggen Menu

HR-analytics

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

Wil je graag nog betere adviezen geven? Schrijf je dan in voor de minor HR-analytics.

Daar leer je hoe je je adviezen kunt onderbouwen m.b.v. data. In teamverband los je een businessvraagstuk op voor een organisatie die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van HR-analytics. Dit doe je door je intuïtie aan te vullen met statistische analyses in Excel. Je leert dashboarden te interpreteren, maar ook om ze zelf te maken en te presenteren.

De koppeling van HR- en businessdata leidt tot diepere inzichten en betere sturingsinformatie. Hierdoor kun je je positioneren als strategisch partner voor directie en management.

Je bereidt je voor op een ontwikkeling binnen het vakgebied HR die bepalend is voor de toekomst van het vak. Met de roep om HR-adviseurs die meer partner in business zijn, neemt de vraag naar kennis over specifieke HR-data, - metrics en -analytics toe. Er komen vijf gastdocenten uit grote bedrijven die hierin voorop lopen.

Tijdens de minor komen ook kritische vragen aan bod, zoals: wat laat zich meten, wat niet, wat is de waarde van meten? In hoeverre is de trend van big data interessant en bruikbaar voor HR? Kan het zonder of moet het met? Deze minor geeft je een raamwerk op basis waarvan je een start kunt maken met HR-analytics en weloverwogen keuzes kunt maken t.a.v. het gebruik van HR-analytics in je adviespraktijk.

Ook als je niet primair cijfermatig bent ingesteld, biedt deze minor mogelijkheden je verder te ontwikkelen als stevige gesprekspartner die een zorgvuldige balans weet te bereiken tussen de menselijke en cijfermatige kant van het HR-vak.

 Relevante vraagstukken zijn bijvoorbeeld:

  • Het vinden van (causale) relaties tussen HR-factoren en businessresultaten, zoals klanttevredenheid.
  • Het aantonen van de effectiviteit van HR-uitgaven, zoals leiderschapsprogramma’s.
  • Strategische Personeelsplanning.

“HR-analytics is een interessante minor, ook als je zelf geen HRM-achtergrond hebt” (student ICT).

Ervaring van een student:

“De combinatie van theoretische aspecten en de toepassing hiervan bij het uitwerken van een vraagstuk bij een grote organisatie liet mij de waarde van HR-analytics inzien. Met kennis over HR-analytics heb je, zeker als HRM-student, een streepje voor en laat je zien dat je gefocust bent op de toekomst” (Tom van der Mark).

“Ontzettend leerzaam” (Naomi Calis)

Leerdoelen

De student heeft inzicht in de rol en betekenis van HR-analytics voor HR en de business. Hij/zij kan een businessvraagstuk voor een organisatie oplossen m.b.v. statistische analyses van HR- en businessdata (in Excel) en een advies uitbrengen voor de introductie en/of verdere verbetering van HR-analytics binnen een organisatie. Hij heeft een visie ontwikkeld t.a.v. HR-analytics en zijn eigen verdere professionele ontwikkeling.

Ingangseisen

Deze minor is geschikt voor HRM-studenten en studenten Commerciële Economie en Informatica (jaar 3 en 4), voltijd en deeltijd. Studenten van andere studierichtingen die voldoende kennis hebben van management en organisatie kunnen contact opnemen met Corine van Bussel om te overleggen over hun deelname.

De minor kan dus bij alle opleidingen geplaatst worden.

Toetsing

  • Adviesopdracht m.b.t. een businessvraagstuk bij een organisatie (teamopdracht, 50%);
  • visie t.a.v. HR-analytics (individueel, 10%);
  • schriftelijke toets t.a.v. statistische analyses in Excel (individueel, 40%).

Literatuur

HR-analytics, Waarde creëren met datagedreven HR-beleid, Toine Al en Irma Doze, Mindcampus, Amsterdam 2018.

Basisboek Statistiek met Excel, Handleiding voor het verwerken en analyseren van en rapporteren over (onderzoeks)gegevens. Noordhoff Uitgevers, Groningen/Houten (tweede druk).

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent): één dag van 6 uur per week.