Kies op maat

Inloggen Menu

Gezondheidsrecht

Medische misser? Wat nu?! Als patiënt wil je weten of je de arts aansprakelijk kunt stellen en een schadevergoeding kunt eisen. Maar elke verhaal heeft twee kanten. Ook de arts wil weten wat zijn juridische positie is. Zowel patiënten als zorgverleners hebben rechten en plichten. Wil je weten welke? Dan kan deze minor je veel antwoorden geven

 In deze minor besteed je aandacht aan de wettelijke regelingen op het gebied van gezondheidsrecht en de juridische positie van patiënt en hulpverlener. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Rechtsbeginselen/grondrechten;
 • Patiëntenrechten;
 • Civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid;
 • Wet BIG en het tuchtrecht;
 • Klachtrecht;
 • Kwaliteitszorg

Het onderwijs wordt gegeven door docenten van de afdeling recht maar ook door gastdocenten. We brengen ook een bezoek aan het tuchtcollege van de gezondheidszorg.

Ervaring student:

“Zelf heb ik deze minor als intensief, maar ook leuk en leerzaam ervaren. Zo moet je voor ieder college redelijk veel stof lezen (boek, literatuur reader en jurisprudentie reader). En moet je gemiddeld 3 tot 4 keer per week naar school, waardoor je redelijk veel tijd kwijt bent. De trainingen, gastcolleges en het bezoek aan het tuchtcollege vond ik erg leerzaam en interessant. Het schrijven van het artikel vond ik persoonlijk minder leuk.  

Waarom zou je deze minor volgen? 

Ik kan het volgen van deze minor aanraden, omdat iedere burger te maken heeft met het gezondheidsrecht.“

Dagmar Flanderijn, studente HBO-Rechten Hogeschool Leiden

Leerdoelen

Na deze minor ken je de belangrijkste wetten op het gebied van het gezondheidszorg. Je bent ook op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van het gezondheidsrecht.

Je kunt:

 • gezondheidswetgeving analyseren;
 • de wetgeving toepassen op een casus;
 • relevante jurisprudentie betrekken bij de analyse en toepassing;

aan de hand van de opgedane kennis, jurisprudentie en literatuur een gezondheidsrechtelijk vraagstuk analyseren en daarna tot een goed onderbouwde aanbeveling komen aan hulpverlener en/of cliënt.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden:

2 kansen

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van alle opleidingen.

Toelatingseisen:

·         Extern: propedeuse en 35EC behaald in jaar 2

In overige situaties staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie.

Toetsing

 • schriftelijke toets, 50%, cijfer;
 • Schrijven van een artikel over een medisch-ethisch onderwerp, 50%, cijfer;
 • Opdracht, o/v.

Literatuur

 • SDU Wettenverzameling Gezondheidsrecht 2019-2020
 • Engberts en L. Kalkman-Bogerd, Leerboek Gezondheidsrecht, Houten: Bohn Stafleu van Loghum 2017
 • Readers met literatuur (verkrijgbaar bij de bookshop)
 • Readers met jurisprudentie (verkrijgbaar bij de bookshop)

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent): Gemiddeld 9 uur per week.