Kies op maat

Inloggen Menu

Intellectueel eigendom en Privacy

Deze minor is een combinatie van Intellectueel eigendom en Privacy met als belangrijk onderdeel de gegevensbescherming.

Intellectueel eigendom:
Adidas, Nike, Nijntje, Coca-Cola, Ikea, Anne Frank, Heineken, paracetamol, Apple of portretten van BN’ers… het gaat om Intellectuele eigendomsrechten.

IE gaat over de bescherming van de creatieve prestaties van de geest. Bescherming van de door een auteur geschreven tekst, bescherming van een merk, van een uitvinding, van een portret of van een handelsnaam.
We hebben er dagelijks mee te maken maar hoe is het nu juridisch geregeld? Het gaat zo makkelijk: tekst, muziek of foto’s van een website halen en deze hergebruiken (‘knippen en plakken’). Of een succesvol product van een branchegenoot namaken onder het motto: beter goed gestolen dan slecht bedacht.

In deze minor zullen we ingaan op IE rechten zoals het auteursrecht en merkenrecht. Voorts wordt aandacht besteed aan het analyseren en oplossen van juridische vragen en het opstellen van adviezen aan de hand van praktijk voorbeelden.

Privacy:
In mei 2018 is de AVG (algemene verordening gegegevensbescherming) in werking getreden. Alle organisaties hebben hier mee te maken: rechtbanken, advocatenkantoren, rechtsbijstandverzekeraars, gemeenten, maar ook partijen als de IND en het UWV. Welke gegevens mag je nu verstrekken? Wat nu als je je mobiel met belangrijke informatie in de trein hebt laten liggen, of als je je usb met werkgerelateerde informatie in de laptop van een vriend hebt laten zitten, is er dan sprake van een data-lek? Moet dit gemeld worden? Deze kennis is essentieel als je je op de arbeidsmarkt gaat begeven. Dus wees voorbereid en volg deze minor!

 “ Actueel, nieuw en dynamisch”. Eline Sierveld , HBO-rechten

  “Interessant, motiverend, ingewikkeld en leerzaam”. Robin van der Touw, HBO-rechten

  “Toepasbaar, Actueel, Levendig en Veelzijdig”. Eline Cremers, HBO-rechten

"IE is een erg interessante minor om je kennis op het gebied van recht te verruimen. Per les worden er voorbeelden gebruikt uit het dagelijks leven. De minor wordt gegeven door enthousiaste docenten die met passie voor de klas staan. Kortom, een interessant vak om toe te voegen aan je diploma!" Ellen Dirks, SJD

Leerdoelen

 • De student kent de belangrijke begrippen uit het intellectuele eigendom.
 • De student kan wetsartikelen en jurisprudentie toepassen op een casus.
 • De student weet wanneer en onder welke voorwaarden je welke gegevens mag verstrekken.
 • De student weet wanneer en op welke wijze er een privacy impact assessment moet plaatsvinden.
 • De student weet wanneer er sprake is van een data-lek en hoe men dient te handelen.

Ingangseisen

Deze minor is voor studenten van de voltijdse opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening in jaar 3 of 4 met tenminste 35 EC uit de hoofdfase, bij voorkeur met stage afgerond.

Toetsing

 • schriftelijke toets, 50%, cijfer
 • jurisprudentiepresentatie, 20%, cijfer
 • bedrijfsopdracht 30%, cijfer

Literatuur

 • Gielen, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht studenten editie, Kluwer, Deventer, 2018
 • G.F.A Geerts en P.A.C.E van der Kooij, SDU wettenverzameling Intellectuele eigendom 2017, SDU, 2018
 • W. Schermer, D. Hagenauw en N. Falot, Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag, 2018
 • Kuiper, proefschrift De legitimiteit van privacy-inperkende veiligheidsmaatregelen, hfst.2
 • van der Sloot, De noodzaak om privacy als publiek belang te herformuleren, in Christen Democratische Verkenningen, 2014
 • WP29, Richtlijnen voor functionarissen voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO), 2017

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent): 3 x 2 uur werkcollege per week. Verdeeld over verschillende werkdagen in de ochtend en/of middag.