Kies op maat

Inloggen Menu

Legal Tech & Legal Design

​​​​​​“De jurist van de toekomst”

Technologie speelt een steeds grotere rol in de rechtspraktijk. Zo wordt het werk van de bedrijfsjurist steeds vaker overgenomen door slimme databases, worden rechtsvragen van cliënten steeds vaker opgelost door juridische beslisbomen en is het analyseren van jurisprudentie al voor een deel uitbesteed aan artificial intelligence. Dat betekent dat de jurist van de toekomst kennis moet hebben van legal tech, zodat hij deze slimme oplossingen kan gebruiken en gericht kan inzetten. Ook moet hij inzicht hebben in de principes van legal design, zodat hij mensgericht kan en blijft denken. Naast inzicht in de mogelijkheden van legal tech en legal design is kennis van de risico’s ervan ook belangrijk. Daarom leer je ook wat discriminerende algoritmes zijn, hoe je je beschermt tegen cybercriminelen en hoe we in de juridische wereld van de toekomst de baas blijven over onze gegevens.

Leerdoelen

  • De student heeft goed inzicht in de belangrijke ontwikkelingen in de legal technology;
  • De student kan applicaties gebruiken ten aanzien van E-discovery, database (excess), queries formuleren, beslisbomen maken, document assembly;
  • De student kan naast de voordelen ook de risico’s in kaart brengen van digitalisering;
  • De student kan de verschillende fases van legal design thinking benoemen en toepassen;
  • De student kan via legal design thinking goed inspelen op de vraag van de klant en zijn oplossing aanpassen aan de doelgroep.

Ingangseisen

Deze minor is voor studenten van de voltijdse opleidingen HBO-Rechten of andere relevante opleidingen (neem in dat geval contact op met de contactpersoon voor akkoord) in jaar 3 of 4 met tenminste 35 EC uit de hoofdfase, bij voorkeur met stage afgerond.

Tevens wordt voorkennis verwacht vergelijkbaar met de twee legal tech modules van jaar 2 van HBO-Rechten HSL.

Toetsing

Portfolio met opdrachten

Literatuur

Reader

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent): 6 uur per week.