Kies op maat

Inloggen Menu

Praktisch Vermogensrecht en Burgerlijk Procesrecht

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

Ben jij ook een aficionado van het vermogensrecht, of hou je meer van civielrechtelijk procederen? Het maakt niet uit, in beide gevallen is deze minor iets voor jou!

In studiejaar één en twee zijn de onderwerpen van de minor in losse modules aangeboden. Niettegenstaande dat vanuit didactisch oogpunt valt te billijken, is de praktijk uiteraard weerbarstiger. In de praktijk hebben vermogensrecht (verbintenissenrecht en goederenrecht) en burgerlijk procesrecht veel met elkaar te maken. Sterker nog, als je eenmaal in een procedure bent beland, heb je niet alleen kennis van het procesrecht nodig, maar zal je ook een inhoudelijk, vermogensrechtelijk verweer moeten voeren. Zowel kennis van het materiele als van het formele recht is dan ook onontbeerlijk als je je cliënt naar behoren wilt bijstaan.

Ervaring van een student:

“De minor is een uitdagende en leuke minor om te volgen, vooral als studenten zich in het privaatrecht willen specificeren. Het portfolio, waarbij processtukken opgesteld moeten worden, geeft een goed beeld van hoe processtukken opgesteld moeten worden en waar de desbetreffende partijen op moeten letten bij het opmaken van deze processtukken (zoals een deurwaarder, advocaat/eiser en gedaagde) in de praktijk. 

Ik raad studenten die voor het privaatrecht willen kiezen zeker aan om deze minor te volgen. Het is een leuke, leerzame en uitdagende minor waarbij de lessen worden gegeven door goede docenten die zeker kennis hebben van het privaatrecht en die tijdens de lessen aangeven waar op gelet dient te worden voor het tentamen. Tevens geven de docenten tijdens de lessen ook aan waar zij mee te maken hebben gehad gedurende hun loopbaan in het advocatuur. Deze praktijkvoorbeelden van de docenten geeft een goed beeld over de werkelijkheid. 

Het tentamen sloot goed aan bij hetgeen we leerden in de lessen, en indien je dan ook goed voorbereid was op het tentamen en de werkcolleges had bezocht was het tentamen zeker wel te doen. Wel is het tentamen een lange zit van drie uur, maar deze uren heb je ook wel nodig om het tentamen te maken.”

 Dhiraj Mangal, deelnemer studiejaar 2017-2018

Leerdoelen

  • Als student heb je goed inzicht in een aantal belangrijke onderwerpen van voornoemde rechtsgebieden, te weten het vermogensrecht en burgerlijk procesrecht.
  • Bovendien kun je de lesstof in de advies- en procespraktijk toepassen.

Ingangseisen

Deze minor is voor studenten van de voltijdse opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening in jaar 3 of 4 met tenminste 35 EC uit de hoofdfase, bij voorkeur met stage afgerond.

Toetsing

  • Schriftelijke toets van 3 uur;
  • Portfolio met 3 processtukken.

Literatuur

  • Hijma/Olthof, Nederlands vermogensrecht
  • H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht
  • Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met docent): 6 uur per week.