Kies op maat

Inloggen Menu

Levenslooppsychologie; de Basis

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

Ieder mens ontwikkelt zich en verandert gedurende het hele leven. We worden allemaal geboren, maken de puberteit door, worden volwassen, worden ouder en nemen uiteindelijk afscheid van het leven. Veel mensen worden verliefd, vormen relaties, krijgen kinderen en een aantal gaat scheiden. Sommige mensen worden ziek, sommige worden ook weer beter. Soms moeten mensen leren leven met een beperking, of die van een naaste. We kiezen scholen, we kiezen een beroep, en we gaan op vakantie. Stuk voor stuk levensgebeurtenissen, life-events, die in meer of mindere mate van invloed zijn op wie we zijn, hoe we ons voelen en gedragen. De minor Levenslooppsychologie gaat over mensen, van wieg tot graf, en focust zich op het begeleiden van mensen bij het omgaan met deze life-events.

Leerdoelen

De student leert op professionele wijze mensen te ondersteunen bij het onderkennen en oplossen van levensloopvraagstukken in diverse levensfasen.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden: toetsen uit periode 4 kunnen herkanst worden in periode 4, toetsen uit periode 4 kunnen eind augustus worden herkanst. Toetsen die na twee kansen niet behaald zijn, kunnen in het erop volgende studiejaar, in periode 1(2) en 2(3) worden herkanst (tussen haakjes, is de vierde kans).

Ingangseisen

Studenten van alle opleidingen, met uitzondering van Sociaal Werk, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Toegepaste Psychologie

Toetsing

Ontwikkelingspsychologie I en II (6 ECTS)

  • Tentamen (I en II) (cijfer)
  • Levensboek (II) (O/V)

Capita Selecta I en II (6 ECTS)

  • Aanwezigheid + Schriftelijke opdrachten (O/V)

Psychologische gespreksvoering (4 ECTS)

  • Assessment (cijfer)
  • Verslag (O/V)

Coaching (5 ECTS) 

  • Coachplan (cijfer, 1/3)
  • Assessment (cijfer, 2/3)
  • Verslag (O/V)

Keuzeproject

  • Onderzoeks & adviesrapport (O/V)

Verantwoordingsverslag & Eindproduct (cijfer)

Literatuur

Clement, J. (2015). Inspirerend coachen. Leuven: Uitgeverij Lannoo nv.

Donders, W. (2013) Praktische gespreksvoering, basisvaardigheden voor sociale opleidingen. Amsterdam: Boom Lemma

Feldman, R.S. (2012). Ontwikkelingspsychologie I (7e editie). Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Feldman, R.S. (2015). Ontwikkelingspsychologie II (7e editie).  Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Miller, R. (2015). Intimate relationships (7th edition). Boston: McGraw-Hill Higher Education

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent): circa 169 uur.