Kies op maat

Inloggen Menu

Een andere kijk op gezondheid en ziekte - 30EC

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

Is begrip van positieve gezondheid voor jou van belang? Vind je preventie en leefstijl belangrijk? Wil je effectief werken aan gezondheid vanuit aandacht voor de gehele mens? 

Dan is deze minor iets voor jou! Je maakt kennis met een andere kijk op gezondheid en ziekte, vanuit de antroposofische visie. Deze visie is aanvullend op wat je tot nu toe geleerd hebt. Je maakt kennis met deze andere kijk door de ontmoeting met bevlogen gastdocenten met veel praktijkervaring. Er zijn verschillende werkvormen: colleges, workshops verpleegkunde en voeding, excursies, een korte stage en creatieve werkvormen met beeldende kunst, muziek en beweging. En dat alles vindt plaats in een interdisciplinaire setting van studenten. Dat verbreedt je horizon en vergroot je mogelijkheid tot samenwerken. Samen scholen is samen werken.

Het vraagt openheid om deze minor in te stappen, zeker als je er niet veel van afweet. Wel met behoud van je kritische zin. De lesstof wil aansluiten bij jouw ervaringen, bij jouw waarnemingen. Het gaat in deze minor om de ontwikkeling van jouw oordeelsvermogen. Wat kan jij met deze holistische visie? Er is daarom veel ruimte in de opzet van de toetsen om je eigen interesse te volgen. 

Opmerkingen van studenten: veel afwisseling, roept enthousiasme op, wijze sprekers, creatieve werkvormen, vergroot mijn zelfkennis.

De minor kan uitgebreid worden tot de variant van 30 EC middels het doen van onderzoek op het gebied van de antroposofische gezondheidszorg in samenwerking met het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Ervaringen van studenten:

Julia van Hek, SPH student: ‘Ik vond het mooi hoeveel ruimte er was voor groei en leermomenten. Daarnaast de afwisseling in theorie en praktijk vond ik erg fijn en leerzaam’.

Myrthe Groen, verpleegkunde student: ‘Wat mij bijzonder heeft aangesproken zijn de vele verschillende therapieën en de levenslooplessen en de excursies’.

Evita Uitslag, student diëtetiek; ‘Stage en excursies erg interessant. De zorgboerderij vond ik fantastisch. Weleda ook, ik heb een passie voor de natuur en biochemie en hier kwam het samen’.

Joke Schoneveld, docent opleiding verpleegkunde ‘Wat mij bijzonder heeft aangesproken zijn de creatieve werkvormen en de holistische visie’.

Leerdoelen

 • Verruiming blikveld door kennismaking met een vorm van integratieve gezondheidszorg in dit geval de antroposofische gezondheidszorg.
 • Kennen van de basis van antroposofische visie op gezondheid en ziekte en de verschillende therapievormen in de antroposofische gezondheidszorg.
 • Vergroten van het eigen oordeelsvermogen.
 • Versterken van de samenwerking met andere disciplines.
 • Vergroten van de zelfkennis, mede door kunstzinnige werkvormen en biografisch perspectief.
 • Kennis van uitbreiding diagnostisch en therapeutisch instrumentarium.
 • indien van toepassing voor deel II (bij de 30 EC variant):
 • opzetten en uitvoeren van een onderzoek in het kader van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheid

Student heeft twee toetskansen per studiejaar. Indien een toets daarbinnen niet behaald is, dient student zich opnieuw in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. De herkansing zal dan in september van het nieuwe studiejaar plaats vinden. In uitzonderlijke gevallen kan een extra toetskans worden aangevraagd bij de examencommissie van de opleiding Vaktherapie.

Ingangseisen

Opleiding(en):

Opleidingen in gezondheidszorg- en agogische beroepen, onderwijs, zoals verpleegkunde, diëtetiek, fysiotherapie, oefentherapie caesar en mensendieck, maatschappelijk werk, sociaal pedagogische hulpverlening, logopedie, vaktherapeutische beroepen (zoals Creatieve Therapie, beeldende therapie, Muziektherapie, Dramatherapie, Psychomotorische Therapie), toegepaste psychologie, huidtherapie, PABO.

De minor is toegankelijk voor studenten die deeltijd, voltijd of duaal studeren.

 

Toelatingseisen:

minimaal 3e jaars student, propedeuse behaald.

Indien de minor uitgebreid wordt tot de 30 EC variant, dient student ten minste 1 onderwijseenheid Onderzoeksvaardigheden op HBO-niveau met een voldoende te hebben behaald. Tevens dient het eerste gedeelte van de minor bij aanvang van periode II met een voldoende afgerond te zijn.

Is de inschrijfdatum al gesloten, maar wil je toch nog meedoen? Neem dan contact op met Barbara van de Loo, loo.vd.b@hsleiden.nl, 06-48133750.

Toetsing

Deel I:

5 schriftelijke toetsen en een presentatie

80 % aanwezigheid bij colleges en andere werkvormen

 

Deel II:

schriftelijk verslag van onderzoek

Literatuur

 • Modulehandleiding minor Hogeschool Leiden (via intranet)
 • Overige artikelen en stukken die op DLO geplaatst zijn
 • Salman, H. (2003). Antroposofie, een moderne vorm van spiritualiteit.
 • Uit serie Gezichtspunten antroposofische gezondheidszorg te bestellen via gezichtspunten.nl de titels: Antroposofische geneeskunst, Biografie en ziekte, Salutogenese en Karma, Gezondheid en ziekte
 • Lievegoed, B.C.J. (2003). ‘Ontwikkelingsfasen van het kind’. Zeist: Christofoor, 11e geheel herziene druk, ISBN 90 6038 492 X, de hoofdstukken 1 t/m 4
 • Steiner, ‘De opvoeding van het kind’ Pentagon 2000, 9789072052483
 • Witsenburg ‘Gezondheid, ziekte en therapie’, hoofdstukken 1 t/m 5 ( staan op intranet)
 • Niemeijer e.a. Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen hoofdstuk 1 t/m 4
 • Schoorel, E.P.S., De eerste zeven jaar, kinderfysiologie, Zeist, Christofoor geheel herziene druk 2014
 • Keuze uit (voor opdracht III):
 • Wais, M., “Het leven in de hand nemen” uitgeverij Christofoor; ISBN 90 6238-584-2
 • Welman, A.J., De menselijke levensloop, een psychotherapeutische benadering met behulp van sprookjesbeelden. Christofoor ISBN 9789060382714
 • Burkhard, G., Je leven in de hand nemen, Zeist Vrij Geestesleven ISBN: 9789060383438
 • Gezichtspunten: Biografie ziegezichtspunten.nl
 • Lievegoed, B.C.J., De levensloop van de mens, Rotterdam, Lemniscaat ISBN 9789060693001

 

 • Niemeijer M.H., (red.). Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Van Gorcum 3e geheel herziene druk 2004 ISBN 90 232 4012 X;
 • E., ( eindred.), Handboek Goede zorg, ethische en methodische aspecten, Zeist: Christofoor ( 2005) ISBN 90 6238 790
 • Keuze uit: boek of voordrachtenreeks van Steiner, R. ( zie aanbevolen literatuur)
 • Rümke, A., Verkenningen in de psychiatrie, een holistische benadering. Zeist: Christofoor (2004).
 • Uitgaven Lectoraat Hogeschool Leiden: Praktijkonderzoek in de Antroposofische gezondheidszorg 2009, 2010, 2011 en 2012.

 

 • Voor deel II van de minor
 • Donk, C. van der en Lanen, B. van (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Uitgeverij Coutinho
 • Baars, E.W. en van der Bie, G.H. (2011). Health promotion: preventief en curatief, naar een duurzame gezondheidszorg. Amsterdam: Uitgeverij SWP
 • Afhankelijk van de beroepsrichting keuze : Bolk’s companion te downloaden van website www.louisbolk.nl of via Kingfisherfoundation

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent)

Deel I: 8 uren per week + 6 dagdelen stage/excursies in periode 1.

Deel II: 5 uren per week.