Kies op maat

Inloggen Menu

Eerstelijns zorg

De hoog complexe zorgvraag binnen de eerste lijn en het verpleeghuis neemt de komende jaren fors toe. Dit komt onder andere door de dubbele vergrijzing, er zijn steeds meer ouderen in Nederland, tevens wonen de ouderen langer zelfstandig thuis. Met deze toename zal ook de behoefte aan praktijkverpleegkundigen binnen de eerstelijn toenemen. De Hogeschool Leiden biedt nu de mogelijkheid om een minor praktijkverpleegkundige te volgen. Tijdens deze minor maak je kennis met de eerstelijn en ga je aan de slag met kwaliteitsverbetering. Tevens voer je (zelfstandig) een cardiovasculair risicomanagement (CVRM) spreekuur en verdiep je je in de complexe ouderenzorg binnen de eerstelijn. Na deze verdiepende minor is het mogelijk om de opleiding tot praktijkondersteuner huisarts (POH) of praktijkverpleegkundige huisarts (PVH) te volgen. Tijdens de minor loopt je minimaal twee dagen stage in de praktijk en daarnaast volg je 1 dag per week binnenschoolsonderwijs en maak je je voorbereidende opdrachten. Je krijgt veel informatie in een half jaar, je moet daarom gemotiveerd zijn om met de minor te starten.

Ervaringen van studenten:

 “Door het volgen van de minor weet ik wat ik als verpleegkundige kan doen en bijdragen in de eerstelijnszorg. Daarnaast ben ik mij meer bewust van de preventieve zorg in de eerstelijn en heb ik meer kennis gekregen rondom CVRM, kwaliteitszorg en ouderenzorg. Ik neem dan ook mijn kritische blik als verpleegkundige zeker mee in de toekomst”

“Ik heb de opleiding doktersassistente gedaan, erg leuk dat ik nu kan starten met deze minor om mij ook als verpleegkundig in de huisartsenpraktijk te verdiepen.”

 

Om deel te nemen aan de minor is het hebben van een relevante stageplaats een vereiste. Denk dan aan een stage in de huisartsenpraktijk bij een POH/praktijkverpleegkundige of een stage in een verpleeghuis bij een POH/praktijkverpleegkundige.
De stagetijd voor fulltime studenten bedraagt 2 dagen per week en voor duaal studenten 1 dag per week.
De contactpersonen ontvangen voorafgaand aan de inschrijving graag een CV en motivatiebrief en de contactgegevens van de stageplaats via de mail. Inschrijving kan na akkoord van je eigen hogeschool en van contactpersonen van deze minor.

Leerdoelen

De eindtermen zoals beschreven in het document Competentie en Eindtermendocument voor de opleiding tot praktijkverpleegkundige (2014) wordt getoetst gericht op de deskundigheidsgebieden: ouderenzorg, CVRM en kwaliteitsbevorderaar.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden:

Indien je een of meerdere toetsen met een onvoldoende hebt afgesloten dan is er een mogelijkheid om de toets te herkansen deze herkansing vindt nog plaats binnen de minor onderwijsperiode. 

Ingangseisen

Toegankelijk voor derde en vierdejaars studenten van de HBO-V voltijd en duaal, na behalen van PLP3 en bij voorkeur ook PLP4.

Student moet zelf een stageplaats regelen.

Toetsing

Kennismaking 

  • verslag (voldoende/onvoldoende);
  • presentatie (voldoende/onvoldoende).

Ouderenzorg  

  • portfolio (voldoende/onvoldoende);
  • presentatie (voldoende/onvoldoende).

Kwaliteitszorg 

  • Verbeterproject – kwaliteitsvraagstuk of implementatievraagstuk (cijfer).

CVRM  

  • portfolio (voldoende/onvoldoende);
  • Casusopdracht (voldoende/onvoldoende).

Literatuur

  • Klinisch redeneren bij ouderen (Bakker, T. 2016)
  • Zorgbasics Kwaliteitszorg (2014)