Kies op maat

Inloggen Menu

Systems Biology

Bij de minor Systems Biology kijk je op alle niveau's van moleculaire biologie: genomics, transcriptomics, metabolomics en leer je deze op een wiskundige manier bekijken. Hoe genereren ze de data in het lab, en wat kunnen bio-informatici daarmee? Hoe voorspel je de beste kweekcondities van onbekende bacteriën? Alle theorie oefen je in een overkoepelend vak met meerdere

praktijkopdrachten.

Wat je leert in de theorie- en computerpraktijkvakken, pas je toe bij het uitvoeren van een project van een opdrachtgever buiten de hogeschool.

Leerdoelen

De student specialiseert zich op het gebied van de Systeem Biologie door als bio-informaticus een opdracht m.b.t. de Systeem Biologie uit te voeren.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden:

Herkansingen worden in periode 3/4 gegeven

Ingangseisen

Studenten van de opleiding Bio-informatica

Toelatingseisen:

  • Hoofdfase jaar 3 of 4. Om aan de minor deel te nemen moeten er aantoonbaar 95EC in de major zijn behaald waarvan 60EC tot het propedeutisch examen behoren.
  • Externe (KOM) studenten dienen een gewaarmerkte cijferlijst met hun leerovereenkomst mee te sturen waaruit blijkt dat ze aan de toelatingseisen voldoen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen, opdrachten, aanwezigheid, project (verslag en presentatie).

Literatuur

A first course in systems biology, Eberhard Voit

Rooster

Studiebelastingsuren: 30 EC (= 40 uur per week, 840 uur in totaal).