Kies op maat

Inloggen Menu

Molecular Diagnostics

​Deze minor is afgestemd op studenten uit de opleiding B&M en dient ter verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden van de deelnemende studenten. De inhoud richt zich m.n. op moleculair diagnostische technieken, zoals proteomics, massa-spectrometrie, HPLC, Real-time PCR en andere nucleïnezuur-amplificatietechnieken. Deze minor bestaat deels uit theorie, waarin de kennis van de moleculaire diagnostiek en achtergronden van de technieken aan de orde komen, deels uit praktische experimenten, waar ervaring wordt opgedaan met moleculair biologische technieken. Verder vindt er een excursie plaats bij een sequencing laboratorium. Ook houdt de student een presentatie aan het einde van een korte kennismaking met proteomics en massa-spectrometrie.

Leerdoelen

In order to follow the practical courses, perform the tasks and understand the field of molecular diagnostics, the student will learn in this minor:

  • knowledge about several techniques used in molecular diagnostics like methylation specific PCR and multiplex PCR, high resolution melting curve analysis, DNA sequencing, MLPA, real-time PCR, HPLC, mass spectroscopy, NMR and data analysis for molecular diagnostics.
  • practical courses about methylation specific and multiplex PCR, high resolution melting curve analysis, MLPA, real-time PCR, HPLC, ELISA , Western blotting, enzyme measurements and mass spectroscopy.
  • to analyze data and interpret these in order if the used technique is suitable for implementation in a molecular diagnostic setting.
  • to appoint the aim of each chapter of a quality handbook, established towards the example of the CCKL, and to explain the importance of each chapter for the complete quality system to write a standard operating procedure (SOP).

Ingangseisen

Studenten van de opleiding Biologie en medisch laboratoriumonderzoek.

 

Toelatingseisen:

  • Hoofdfase jaar 3 en 4. Om aan de minor deel te kunnen nemen dient een student zich hiervoor in te schrijven. Inschrijven is slechts mogelijk indien: i) het propedeutisch examen is behaald en ii) tenminste 100 EC zijn behaald in de major. Voor een mlo- of vwo-instromer geldt dat hij minimaal 50 EC in het tweede jaar heeft behaald.
  • Externe (KOM) studenten dienen een gewaarmerkte cijferlijst met hun leerovereenkomst mee te sturen waaruit blijkt dat ze aan de toelatingseisen voldoen.

Toetsing

Schriftelijk en mondeling, toets, verslag, artikel en presentatie.