Kies op maat

Inloggen Menu

Biofarmaceutisch onderzoek

Deze minor is afgestemd op studenten uit de opleiding chemie en B&M. Deze minor bestaat uit theorie en een praktisch deel. Bij de theorie worden, de chemische en fysische eigenschappen die van belang zijn bij de bestudering van farmacologische processen besproken. Hierbij komen alle facetten van de farmacologische processen aan de orde, zoals absorptie, distributie, metabolisme, excretie en dynamiek. Daarbij worden analysetechnieken en methoden besproken die bij de bestudering van deze farmacologische processen worden gebruikt. Deze technieken en methoden zijn zowel chemisch analytisch als biochemisch. In het praktijkdeel zal de student een aantal technieken oefenen ter verdere voorbereiding op de afsluitende stage. De stage vindt plaats op een laboratorium welke zich bezig houdt met farmacologisch onderzoek en moet resulteren in een wetenschappelijk verslag.

We hebben de inschrijving op deze minor eerder gesloten omdat hij vol zit. Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.

Leerdoelen

Inzicht krijgen in de fysische en chemische parameters bij farmacologische processen.

Kennis en inzicht in chemisch analytisch en biochemisch onderzoek naar farmacologische stoffen en het verwerven van vaardigheden die nodig zijn voor werken in het farmacologische werkveld en laboratoria.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden:

Herkansingen worden in periode 4 gegeven.

Ingangseisen

Opleidingen: Chemie, Biologie en medisch laboratoriumonderzoek

Ingangseisen:

Hoofdfase jaar 3 en 4. Om aan de minor te kunnen deelnemen geldt dat de student op het moment van inschrijving voor de minor in het bezit moet zijn van een propedeusegetuigschrift Chemie of Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek en aantoonbaar in totaal minimaal 100 EC moet hebben behaald.

Externe (KOM) studenten dienen een gewaarmerkte cijferlijst met hun leerovereenkomst mee te sturen waaruit blijkt dat ze aan de toelatingseisen voldoen.

Toetsing

Schriftelijk en mondeling, verslagen, schriftelijke toets

Rooster

Aantal ingeroosterde uren (contacturen met en zonder docent): Circa 150 uur.