Kies op maat

Inloggen Menu

IT Educatie

Bij deze minor staat het ontwikkelen van onderwijs om leerlingen IT vaardig te maken centraal. Hierbij wordt uitgegaan van het inzetten van IT middelen om leerlingen IT vaardigheden bij te brengen, met als doel IT kennis en vaardigheden in basis- en middelbaar onderwijs te stimuleren. Hierin zijn 3 componenten te onderscheiden: didactische kennis en vaardigheden, inzet van digitale middelen en tot slot domeinkennis die overgedragen moet worden. Studenten verdiepen zich eerst in de theorie, doen daarna een vergelijkend marktonderzoek naar beschikbare courses (werkstuk) en ontwikkelen op basis hiervan een eigen course, die ook in de praktijk geïmplementeerd en geëvalueerd wordt (als project).

Tijdens de Minorenmarkt op 20 september 2019, van 12.00 - 13.30 uur kun je al je vragen over deze minor stellen (locatie: Zernikedreef 11, Leiden, lokaal F0.015).

Leerdoelen

  • De student heeft achtergrondkennis van en inzicht in didactiek
  • De student weet welke mogelijkheden er zijn om blended technieken in te zetten t.b.v. een specifieke doelgroep en kan hier gedefinieerde keuzes in maken
  • De student kan een eenvoudige blended leermethode ontwerpen en realiseren om een specifiek (IT gerelateerd) leerdoel te bereiken
  • De student kan een lesprogramma uitvoeren
  • De student kan effectiviteit van leermethode + lesprogramma evalueren.

Aanvullende informatie

Herkansingsmogelijkheden:

Herkansingen van de minor in periode 1/2 vinden plaats in periode 3/4. Herkansingen van de minor in periode 3/4 vinden plaats in periode 1/2  van het daaropvolgende collegejaar.

Ingangseisen

Doelgroep:

Studenten van alle opleidingen

Ingangseisen:

Hoofdfase jaar 3 en 4. Het propedeutisch examen moet behaald zijn en 45 EC zijn behaald in de major. Studenten moeten bij hun aanvraag een cijferlijst meesturen waaruit blijkt dat ze aan de ingangseisen voldoen.

Toetsing

Schriftelijke toets (cijfer);

werkstuk (cijfer);

project (cijfer).