Kies op maat

Inloggen Menu

Changemakers 30 EC

Minor gaat niet door wegens te weinig aanmeldingen!

 

​​‘What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make’- Jane Goodall

 

Wil jij als professional ook het verschil maken? Sluit je dan aan bij deze minor en wordt een vaardige, sensitieve en actiegerichte changemaker.

In de huidige complexe wereld met complexe vraagstukken, lijkt het niet eenvoudig om concreet bij te dragen aan betekenisvolle oplossingen. Toch is het makkelijker dan je denkt. Als je maar begint.

Deze minor is te volgen in een blok van 15 EC (periode 3) of een blok van 30EC (periode 3 én periode 4). Afhankelijk van je keuze voor deel I of voor deel I én II.

Impact

Deze minor zet aan tot actie en biedt multidisciplinaire kennis en vaardigheden in een actiegerichte omgeving. Met het eindresultaat breng je daadwerkelijk impact tot stand. Je hebt het vraagstuk helemaal doorgrond en weet wat je te doen staat. 

Wat we van jouw vragen is een innerlijke drang en bereidwilligheid om in beweging te komen.

 

Leerdoelen

Doordat je vanaf de eerste bijeenkomst aan de slag gaat met een vraagstuk uit de praktijk, maak je direct het verschil. De vraagstukken komen bij voorkeur uit de groep zelf zodat het vraagstuk waar je mee aan de slag gaat zo dicht mogelijk aansluit bij je eigen drijfveren.

De praktijkopdracht is steeds het uitgangspunt, met in aansluiting daarop de benodigde kennis en vaardigheden.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. nieuwe verdienmodellen, impactvalidatie en stakeholdermanagement.

 

Eindproduct

Voor deel I is het eindproduct een plan van aanpak of prototype. In deel II bouwen we hier op voort en werken we toe naar een beroepsproduct. Bovendien ga je in deel II nauw samenwerken met een externe stakeholder.

Leerdoelen

Na het afronden van deze minor heb je in nauwe samenwerking met medestudenten of een externe partner een concrete oplossingsrichting uitgewerkt (prototype) voor een betekenisvol vraagstuk waar je je verwant mee voelt.

Ingangseisen

Alle opleidingen jaar 3 en 4.

Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst zal worden gevraagd een voordracht voor te bereiden over wat voor een changemaker jij wilt zijn.

Toetsing

  • Portfolio met samenvatting, plan van aanpak (deel I)
  • Portfolio met samenvatting, beroepsproduct (deel II)

Literatuur

  • Pioniers van de nieuwe welvaart – Kees Klomp, Nadine Maarhuis
  • Macht! Van instinct naar integriteit – Oscar David

Rooster

30 EC (= 40 uur per week, 840 uur in totaal).

Het gaat om een verdiepende minor van 30 EC. Dat betekent dat de student per week 40 uur aan deze minor zou moeten besteden. De minor is voltijds. Het wordt afgeraden om deze minor te combineren met een afstudeertraject of een stage, tenzij de praktijkopdracht hierop aansluit.