Kies op maat

Inloggen Menu

Systems Biology

Bij de minor Systems Biology kijk je op alle niveau's van moleculaire biologie: genomics, transcriptomics, proteomics en metabolomics en leer je deze data analyseren. We gaan met verschillende wiskundige modellen gegevens simuleren en duiken in image analysis mbv neurale netwerken.  
Hoe genereren biologen deze data in het lab, en wat kunnen bio-informatici daarmee? Wat hoe kun je deze verschillende data soorten combineren en modelleren? Naast theorie doen we ook praktijkopdrachten binnen de modules.  

Wat je leert in de theorie- en computerpraktijken, pas je toe bij het uitvoeren van een project van een opdrachtgever buiten de hogeschool.  

Leerdoelen

De student specialiseert zich op het gebied van de Systeem Biologie door als bio-informaticus een opdracht m.b.t. de Systeem Biologie uit te voeren. 

Aanvullende informatie

Bij deze minor wordt zowel Engels als in het Nederlands les gegeven.

Ingangseisen

Studenten van de opleiding Bio-informatica 

Toelatingseisen:  

  • Hoofdfase jaar 3 of 4. Om aan de minor deel te nemen moeten er aantoonbaar 100EC in de major zijn behaald waarvan 60EC tot het propedeutisch examen behoren. 
  • Externe (KOM) studenten dienen een gewaarmerkte cijferlijst met hun leerovereenkomst mee te sturen waaruit blijkt dat ze aan de toelatingseisen voldoen. 

Toetsing

Schriftelijk tentamen, opdrachten, aanwezigheid, project (verslag en presentatie).

Herkansingen worden in periode 3/4/5 gegeven.

Literatuur

A first course in systems biology, Eberhard Voit