Kies op maat

Inloggen Menu

Immunologie

De student zal zowel theoretisch als praktisch met de immunologie bezig zijn. Bij de theorie zal de uitleg van het immuunsysteem centraal staan en zal er tevens aandacht worden geschonken aan ‘ontspoorde immuunreacties’, zoals overgevoeligheidsreacties, auto-immuunreacties, transplantaatafstoting, tumorimmunologie, virus en immuunontsnapping en zwangerschapsimmunologie. Tijdens de praktijk zal de student zelf leukocyten uit bloed isoleren, identificeren en functionele testen uitvoeren. 

Leerdoelen

De student heeft inzicht en kennis van het immuunsysteem, zoals algemene afweermechanismen, specifieke afweer en pathologische mechanismen. 

De student kan ten aanzien van wetenschappelijke hypotheses en theorieën een beargumenteerd standpunt innemen en deze verdedigen. 

De student verdiept zich samen met studenten infectieziektes in een ziektebeeld en presenteert een poster of presentatie tijdens een gezamenlijk symposium. 

De student kan zelf leukocyten uit bloed isoleren, identificeren en functionele testen uitvoeren. 

Ingangseisen

Doelgroep:  

Alleen voor studenten Biologie en medisch laboratoriumonderzoek 

Ingangseisen:  

  • Hoofdfase jaar 3 en 4. Een student moet in het propedeutisch examen hebben behaald en moet in totaal tenminste 100 EC hebben behaald (op het moment van inschrijven). 
  • Studenten dienen een gewaarmerkte cijferlijst met hun leerovereenkomst mee te sturen waaruit blijkt dat ze aan de toelatingseisen voldoen. 

Let op: er zijn maximaal 8 plekken beschikbaar voor Kies Op Maat studenten.

Toetsing

Theorietentamen (cijfer); 
opdrachten (cijfer); 
verslag over de praktijk (cijfer). 
Aanwezigheid symposium 

Elke toets kent een eerste en tweede gelegenheid. De herkansing van de theorietoets (IMM) uit periode 3 wordt aangeboden in periode 4. 

Literatuur

Peter Parham “The immune system” 4e ed, Garland  Science, Taylor & Francis Group. New York, 2015. ISBN: 978-0-815-34466-7 

Rooster

In totaal 168 uur