Kies op maat

Inloggen Menu

Infectieziekten

Infectieziekten zijn wereldwijd gezien een van de belangrijkste doodsoorzaken en hebben een belangrijke economische impact. We zien een toename van uitbraken waar artsen uit zowel de medische als ook de veterinaire geneeskunde dagelijks mee worden geconfronteerd en die een toenemende risicofactor in de  gezondheidszorg vormen. In deze minor zal dieper in worden gegaan op hoe infecties tot stand komen en hoe de verspreiding, diagnostiek en bestrijding hiervan is. De student verkrijgt inzicht in welke micro-organismen momenteel van belang zijn en wat ziekenhuisinfecties en opkomende infecties zijn. Het vak epidemiologie, dat kijkt naar de verspreiding en determinanten van gezondheidsproblemen en de toepassing van de kennis hierover om gezondheidsproblemen te voorkomen, zal een centrale plaats innemen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de interactie tussen verschillende micro-organismen met de gastheer. 

 

(totaal 11 EC) 

 1. Introductie epidemiologie van infectieziekten en onderzoeksmethoden; 
 2. Ziekenhuisinfecties; 
 3. Zoönoses; 
 4. Infectiepreventie; 
 5. Antibioticaresistentie; 
 6. Statistiek; 
 7. Epidemiologische typeringen. 

(4 EC)  

Pathogeen-gastheer interacties 

 1. Virulentiefactoren 
 2. Immunologische response gastheer 

Leerdoelen

De student verbreedt zijn kennis op het gebied van infectieziekten. Hij leert de basisbegrippen in de epidemiologie van infectieziekten en de pathogeen-gastheer interacties kennen en deze kennis toe te passen in het oplossen van een casus en het opzetten en uitvoeren van een verantwoord onderzoek op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. 

Ingangseisen

Doelgroep: 

Studenten van de opleidingen Biologie en medisch laboratoriumonderzoek, HBO-V en andere HBO/WO opleidingen met biologische en/of medische kennis. 

Ingangseisen:  

 • Hoofdfase jaar 3 en 4. Een student moet het propedeutisch examen hebben behaald en moet in totaal tenminste 100 EC hebben behaald (op het moment van inschrijven). 
 • Studenten dienen een gewaarmerkte cijferlijst met hun leerovereenkomst mee te sturen waaruit blijkt dat ze aan de toelatingseisen voldoen. 

Toetsing

(totaal 11 EC)  

Adviesrapport a.d.h.v. een epidemie 
Dit onderdeel moet afgesloten worden met minimaal een 5,5. 

(4 EC)  

Onderzoeksvoorstel en presentatie pathogeen-gastheer interactie 
Voldaan of niet voldaan aan de hand van criteria in een checklist. 

Herkansing adviesrapport en onderzoeksvoorstel kan individueel worden ingepland met de minorleider 

Literatuur

“Basic Epidemiology WHO”