Kies op maat

Inloggen Menu

Sensortechnologie

Sensortechnologie: 

 • Basis Electrotechnologie, Magnetisme, RLC circuits; 
 • Analogue filters; 
 • Halfgeleiders en Basis Electronica; 
 • Typen Sensoren. 

Toepassingsdomeinen voor sensoren: 

 • Sensoren in the internet of things, definitie internet of things, Alomtegenwoordigheid en beschikbaarheid van ICT; 
 • Toepassing sensoren in seismic onderzoek; 
 • Toepassing sensoren in medische onderzoek (ECG); 
 • Toepassing RFID in oa ov chipkaart; 
 • Toepassing sensoren in auto en processindustrie. 

Sensor netwerk Technologie (Gastcolleges Munisense): 

 • Typen sensoren, met kenmerken; 
 • Basis architectuur van een sensor; 
 • MEMS en RFID Sensor netwerken; 
 • Wet van Moore; 
 • Typen omzetters; 
 • Sensor netwerk (architectuur, hardware, Operating systems). 

Data verwerking: 

 • Analogue Digitaal Converters; 
 • Sampling Theorem en Aliasing; 
 • Digitale Filters; 
 • Signaal Statistiek , frequency distribution, mean ,mode en mediaan. 

Parallax Robot Kit (gedeurend week 1-8) 

Student voert hiermee een reeks experimenten uit.          

Project Plan en Uitvoering: 

 • In de tweede helft van de minor zet je samen met medeprojectleden (groepje van circa 3) een onderzoeksprojectplan  op en voer je dit uit.  
 • Hierin kan differentiatie plaatsvinden naar richting Software engineering, Media Technologie, Forensische ICT en Business Informatie Technologie. 

Leerdoelen

 • Student kan voor verschillende typen sensoren de (ook fysische) kenmerken benoemen en aangeven welke randvoorwaarden het gebruik bepalen, goede kennis van sensor circuit elementen. 
 • Voldoende  kennis van elektriciteit, magnetisme, electronica en digitale signaal verwerking om sensor circuits te begrijpen en toepassingen te bedenken en beoordelen. 
 • Kent de architectuur van een smart sensor en de communicatie protocollen van sensor netwerk (bluetooth,WiFi, GPRS,GSM,3G,4G). 
 • Student begrijpt Internet of Things trends en ontwikkelingen en kan toepassingen in bedrijf en maatschappij doorgronden ook de begrippen big-data, security en privacy. 
 • Student is in staat een onderzoeksplan te formuleren en uit te voeren in team verband. 

Ingangseisen

Studenten van de opleiding Informatica en andere technische studies 

Ingangseisen: Hoofdfase jaar 3 en 4. Het propedeutisch examen moet behaald zijn en 45 EC zijn behaald in de major. Studenten moeten bij hun aanvraag een cijferlijst meesturen waaruit blijkt dat ze aan de ingangseisen voldoen. 

Toetsing

 • Theorietoets (schriftelijk, 40%) 
 • Portfolio (verslag 20%) 
 • Projectuitvoering (project, uitvoering, verslag en presentatie 40%) 

Eindbeoordeling: het rekenkundig gemiddelde van de  beoordelingen, waarbij alle fasen met een voldoende zijn afgerond. 

Herkansingen van de minor in periode 1/2 vinden plaats in periode 3/4. Herkansingen van de minor in periode 3/4 vinden plaats in periode 1/2  van het daaropvolgende collegejaar. 

Literatuur

Electronics Fundementals Circuits,Devices and applications 

Thomas L. Floyd,  David L. Buchla,  Eight Edition isbn 1-292-02568-9