Kies op maat

Inloggen Menu

Eerstelijns zorg

De hoog complexe zorgvraag binnen de eerste lijn en het verpleeghuis neemt de komende jaren fors toe. Dit komt onder andere door de dubbele vergrijzing, er zijn steeds meer ouderen in Nederland, tevens wonen de ouderen langer zelfstandig thuis. Met deze toename zal ook de behoefte aan verpleegkundigen binnen de eerstelijn toenemen. Hogeschool Leiden biedt nu de mogelijkheid om een minor eerstelijnszorg te volgen. Tijdens deze minor maak je kennis met het werken in de eerstelijn en specifiek, met het werken in de huisartsenpraktijk. 

De minor richt zich op verschillende deskundigheidsgebieden, namelijk kennismaking met de eerstelijnszorg cardiovasculair risicomanagement, ouderenzorg en kwaliteitszorg binnen de eerste lijn. 

Tijdens de minor gaan we dieper in op het werken binnen een huisartsenpraktijk, sociale kaart en samenwerken binnen de eerstelijn. Daarnaast gaan we met complexe casussen de diepte in met klinisch redeneren. Waarbij we ook dieper ingaan op farmacologie en interpretatie van laboratoriumuitslagen. 

Tijdens de minor loop je als voltijdstudent twee dagen stage in de huisartsenpraktijk (of verpleeghuis bij de praktijkverpleegkundige). Als duaalstudent is dit één stagedag in de week. Daarnaast volg je 1 dag per week onderwijs en maak je je voorbereidende opdrachten. Je krijgt veel informatie in een half jaar, je moet daarom gemotiveerd zijn om met de minor te starten. 

Wat levert het volgen van de minor op? 

Na de minor heb je kennisgemaakt met het werkveld van de (prakijk)verpleegkundige en heb je je verdiept in de verschillende deskundigheidsgebieden. Na de minor kun je ervoor kiezen om de opleiding tot POH te volgen. Daarnaast komt er in de toekomst een opleiding tot praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH).

Leerdoelen

De eindtermen zoals beschreven in het document Competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg 2017, er wordt getoetst  gericht op de deskundigheidsgebieden: kennismaking eerstelijn, CVRM, ouderenzorg en kwaliteitsbevorderaar.

Aanvullende informatie

Er wordt verwacht dat de student ook Engelstalige artikelen kan zoeken en lezen. 

Ingangseisen

Toegankelijk voor derde en vierdejaars studenten van de HBO-V voltijd en duaal, na behalen van PLP3 en bij voorkeur ook PLP4. 

Om deel te nemen aan de minor is het hebben van een relevante stageplaats een vereiste. Denk dan aan een stage in de huisartsenpraktijk bij een POH/praktijkverpleegkundige of een stage in een verpleeghuis bij een POH/praktijkverpleegkundige. 

De stagetijd voor voltijd studenten bedraagt 2 dagen per week en voor duaal studenten 1 dag per week. 

Inschrijving voor de minor is pas mogelijk als je een stageplek hebt in een huisartsenpraktijk. 

De contactpersonen ontvangen voorafgaand aan de inschrijving graag een CV en motivatiebrief en de contactgegevens van de stageplaats via de mail. Inschrijving kan na akkoord van je eigen hogeschool en van contactpersonen van deze minor. 

Toetsing

Kennismaking 

  • verslag (voldoende/onvoldoende); 
  • presentatie (voldoende/onvoldoende). 

Ouderenzorg 

  • portfolio (voldoende/onvoldoende); 
  • presentatie (voldoende/onvoldoende). 

Kwaliteitszorg 

  • Verbeterproject – kwaliteitsvraagstuk of implementatievraagstuk (cijfer). 

CVRM 

  • portfolio (voldoende/onvoldoende); 

casusopdracht (voldoende/onvoldoende). 

Indien je een of meerdere toetsen met een onvoldoende hebt afgesloten dan is er een mogelijkheid om de toets te herkansen deze herkansing vindt nog plaats binnen de minor onderwijsperiode. 

Literatuur

  • Klinisch redeneren bij ouderen (Bakker, T. 2016) 
  • Zorgbasics Kwaliteitszorg (2014) 

Rooster

8 uur per week