Kies op maat

Inloggen Menu

Muziek

Lijkt het je fijn om een half jaar je onder te dompelen in de muziek? Dan is de minor muziek echt iets voor jou! 

Vind je het ook zo belangrijk dat er op de basisschool veel muziek wordt gemaakt met kinderen maar voel je je hier zelf nog niet vaardig genoeg in? Of voel je je juist wel vaardig maar zou je graag meer handvatten hebben om dit in te zetten voor goed muziekonderwijs aan kinderen?  

In de minor muziek van Hogeschool Leiden maken we hier ruimte voor. De minor geeft je de mogelijkheid om je te verdiepen vanuit de kwaliteiten die je meeneemt, of juist te verbreden door nieuwe aspecten van het (eigen) musiceren of het muziekonderwijs te ontdekken.  

Korte inhoud: 

 • Werkcolleges o.l.v. docenten waarin aan praktische vaardigheid op vocaal en instrumentaal gebied wordt gewerkt. Er wordt bijvoorbeeld in een koor gezongen en gespeeld in een band. 
 • Oefenateliers waarin studenten met elkaar oefenen en werken aan muzikale en didactische vaardigheden. 
 • Colleges waarin o.a. gewerkt wordt aan muziektheorie en muziekpedagogiek. 
 • Praktijkervaring door stages in het basisonderwijs, specifiek gericht op muziekonderwijs. 

Kom voor meer informatie over deze minor naar onze Minorenmarkt op 12 maart 2020!

Leerdoelen

Aan het einde van de minor: 

 • heb je veelvuldig actief gemusiceerd; 
 • heb je ruime mogelijkheden gekregen om je muzikale vaardigheden te verdiepen op bekende of te verbreden op nieuwe gebieden; 
 • heb je kennis gemaakt en geoefend in diverse vormen van muzikaal gedrag (instrumentaal, vocaal, producerend, reproducerend, improviserend); 
 • heb je je kennis over muziektheoretische aspecten opgehaald dan wel verdiept; 
 • heb je de pedagogische visie van muziek op de basisschool onderzocht en verdiept; 
 • heb je de vertaalslag van het eigen musiceren naar het werken met kinderen gemaakt;  
 • heb je nieuwe tools in handen om muziekonderwijs met kinderen vorm te geven.   

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars voltijd studenten van de pabo, Vrijeschool Pabo en Flexibele deeltijd PABO.

Toetsing

 • Presentatie in diverse vormen, individueel en groepsmatig. (O/V) 
 • Praktijk (O/V) 
 • Dossieropbouw waarin lesontwerpen, visiestukken en mogelijk andere. (O/V) 

Voor elke deelopdracht of toets zijn er twee mogelijkheden tot inleveren/gelegenheden. 

Literatuur

In overleg wordt gewerkt vanuit diverse literatuur, passend bij de inhoud van de colleges. Voor achtergrond is te denken aan: 

 • Scherder, E.(2017). Singing in the brain. Atheneaum. Polak van Gennep 
 • Honing, H.J., (2012) Iedereen is muzikaal. Nieuw Amsterdam 
 • Biesta, G. Door kunst onderwezen willen worden. ArteZ press 
 • Potters, O.(2018) Leren van Kunst. Coutinho 

Rooster

Gedurende de minor moet gerekend worden op ca. 6 tot 10 contacturen gezamenlijk per week. Daarnaast zal in werkateliers gewerkt worden. 

Hieronder vallen de volgende zaken: 

 • Ca. 2 uur actief musiceren 
  - 1 uur vocaal, zingend werken 
  - 1 uur instrumentaal werken (waaronder werken met schoolinstrumentarium, boomwhackers, djembé’s etc.)  
 • Ca. 2 uur werkcolleges rondom diverse thema’s (visieontwikkeling, praktijkgerichte zaken, achtergrond, muziekdidactiek etc.) 
 • Ca. 2 uur meer gericht op individuele vragen van de student (muziektheorie, begeleidingsinstrument e.d.) 
 • Ca. 2 uur oefencolleges, zonder docent waarin met elkaar als studenten gewerkt wordt, al dan niet i.s.m. studenten Opleiding Docent Muziek (ODM) 
   

Werken in een kunstvak als muziek is een arbeidsintensief gebeuren omdat hierin voldoende eigen vaardigheid voorwaarde is om te kunnen werken met kinderen. Deze vaardigheid vraagt oefening en (professionele) begeleiding. Vaardigheden als zingen, instrumentaal spel, leidinggeven aan muzikale uitvoeringen staan los naast de pedagogisch en didactische vaardigheden.