Kies op maat

Inloggen Menu

Driedimensionale gewrichtssturing van de wervelkolom

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

De minor WK-3D is een verdiepende minor, waarin op een gestructureerde manier gekeken wordt naar bewegingen van en in de wervelkolom. Aan de orde komen: 

 • functionele anatomie, 
 • osteo- en arthrokinematica, 
 • biomechanica en modelleren, 
 • regionaal en segmentaal onderzoeken van de wervelkolom en het SI-gewricht 
 • regionaal en segmentaal behandelen van de wervelkolom en het SI-gewricht. 
 • de meet- en registratiemethode video-analyse (bewegingsanalyse) 
 • er wordt een stevige basis gelegd op het gebied van manueel therapeutisch 
 • handelen vooral o.b.v.de SOMT en in mindere mate andere technieken. 
 • klinische lessen. 
 • de snijzaal. 
 • een case-report. 

Naast het verwerven van theoretische kennis, klinisch redeneren en praktische vaardigheden werk je in deze minor ook aan de ontwikkeling van jouw professioneel 

 • gedrag. Hoe ga je de verworven vaardigheden straks toepassen in je beroepsuitoefening? Leg je hier een basis voor een vervolgstudie? Het programma van de minor is opgebouwd uit leertaken, bestaande uit lesactiviteiten en voor- en nabereidingsactiviteiten volgens een vast format. 

Leerdoelen

 1. De student voert zelfstandig het diagnostisch proces uit bij een patiënten met (complexe) problematiek van CWK, SI, LWK, TWK met als resultaat eenfysiotherapeutische diagnose en behandelplan waarbij een verdiepingsslag is gemaakt in de onderbouwing van het handelen. 
 1. De student is in staat om op basis van een fysiotherapeutische diagnose bij patiënten met TWK, LWK, SI en CWK pathologie een behandelplan op te kunnen stellen. 
 1. De student is in staat om het regionaal en segmentaal onderzoek uit te voeren bij wervelkolom gerelateerde klachten en pathologie. 
 1. De student laat zien dat hij/zij klinisch kan redeneren bij patiënten met problematiek aan SI,LWK, TWK en CWK in een minikliniek bij patiënten met wervelkolom gerelateerde problematiek. 

De student gebruikt zelfstandig zoek strategieën om RCT’s reviews en/of meta-analyse te vinden in relevante (internationale) literatuurdatabases en past deze zelfstandig toe in het ontwikkelen en onderbouwen van het fysiotherapeutisch handelen en beschrijft dit in het case report. 

Ingangseisen

Studenten van de voltijdse opleiding Fysiotherapie. 
Fase opleiding: derde of vierde jaar 

Toetsing

 • Een aantal onderdelen (functionele anatomie, modelleeropdracht, videoanalyse en stage) zijn voorwaardelijk en moeten met een voldoende worden afgesloten. 

Het eindcijfer wordt daarna bepaald  door het gemiddelde van het cijfer van het casereport (minimaal 5,5) en het cijfer van de praktijktoets (minimaal 5,5). 

Literatuur

DeStefano.A Lisa, Greenma’s Principles of Manual Medicine, Wolters Kluwer, fifth edition, ISBN-13: 978-1-4511-9390-9. 

Bogduk, N, Clinical and radiological anatomy of the lumbar spine, Churchill, Livingstone Elsevier, fifth edition, ISBN: 978-0-7020-4342-0. 

Lohman A.H.M., Vorm en beweging, Bohn, Stafleu en van Loghum,11e herziene druk, ISBN: 978-90-313-5147-3. 

Putz R., Pabst R., Sobotta, atlas van de menselijke anatomie, Bohn, Stafleu en van Loghum, Deel 1: ISBN 90-313-4712-4, deel 2: ISBN 90-313-4713-2. 

Snijders J. et al, Biomechanica van het spier- skeletstelsel, Elsevier Gezondheidszorg, ISBN: 90-352-2747-6. 

Magee David J., Orthopedic Physical assessment, Elsevier, 6th edition, ISBN: 978-1-4557-0977-9. 

Rooster

Je wordt geacht voltijd te studeren (40 uur per week).