Kies op maat

Inloggen Menu

Antroposofie. In wat voor wereld wil jij leven en hoe kun je dat vormgeven?

‚ÄčBekijk hier het filmpje over deze minor!

‚ÄčAntroposofie betekent mens-wijsheid. De vraag naar wat het betekent om mens te zijn is in deze tijd meer dan actueel. Hoe blijven wij stuurman in ons eigen leven? Wat dragen wij vanuit onze eigen menselijkheid bij aan de wereld van morgen? Vanuit deze vragen gaan wij in deze minor aan het werk.   

De minor wordt ingedeeld in drie blokken.  

In het eerste blok (BINNEN) is er veel contacttijd voor colleges, werkgroepen, bezinning en kunstzinnig werk. In dit blok werk je aan een onderzoeksvraag op het snijpunt van je vakgebied, je eigen levensvragen en de antroposofie.   

In het tweede blok (BUITEN) doe je in de buitenwereld onderzoek. Je gaat op bezoek bij initiatieven en mensen die je raken. Dit kan in de vorm van een stage maar het kan ook andere vormen aannemen. We bezoeken in dit blok ook Dornach, centrum voor antroposofie in Zwitserland. Tot slot werk je aan het ontwikkelen van een eigen ‘landingsbaan voor de toekomst’ (term uit Theorie U van Otto Sharmer). 

In het derde blok (BINNEN EN BUITEN) werk je in groepjes verder aan je landingsbaan. Je werkt toe naar een (klein) eenmalig initiatief. Studenten die willen (voor WO studenten verplicht) presenteren een paper over hun praktijkonderzoek. 

Leerdoelen

 • Formulering van een leervraag op het raakvlak van biografie, samenleving en vakgebied. 
 • Ontwerp en uitvoering van praktijkonderzoek. 
 • Kennisontwikkeling op het gebied van antroposofie. 
 • Kennis- en vaardigheidsontwikkeling op het gebied van biografisch werk. 
 • Kennisontwikkeling op het gebied van samenlevingsvraagstukken en maatschappelijke initiatieven. 
 • Verslag/presentatie van het eigen onderzoek. 

Ingangseisen

De minor is voor alle voltijd HBO-studenten. 

Toetsing

Formatieve toetsing middels: 

 • Formuleren onderzoeksvraag; 
 • Opstellen onderzoeksplan; 
 • Uitvoering eenmalig initiatief; 
 • Onderzoeksverslag en presentatie; 
 • Actieve aanwezigheid. 

Beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de bachelor-kwalificaties van de Dublin-descriptoren (kennis, toepassing, oordeelsvorming, communicatie, leervaardigheden). 

In overleg met de docenten.

Literatuur

 • Theorie U (O. Scharmer). 
 • Homo Universalis (K.van Egmond) 
 • Theosofie (R.Steiner) 
 • Grondsteenspreuk (R.Steiner) 
 • Een keuze uit voordrachten van Steiner op basis van samenstelling van de groep

Rooster

500 uur inclusief projectontwikkeling in intervisiegroepen en stage/praktijkbezoeken.