Kies op maat

Inloggen Menu

Changemakers 15 EC

What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make’- Jane Goodall 

Hallo toekomstige ‘changemaker’. Wil jij straks een verschil maken in jouw toekomstige werkveld? Betekenisvol werk doen dat daadwerkelijk een bijdrage levert aan een  een betere wereld? Ben je een creatieve denker die graag iets wil doen of een doener die direct aan de gang wil? Dan is deze minor echt iets voor jou!  

Misschien heb je al een idee over een vraagstuk waar je een bijdrage aan wilt leveren. Maar het kan ook zijn dat je hierin nog zoekende bent. In deze minor gaan we samen met jou op zoek naar hoe jij je passie, talenten en diepste verlangen kunt inzetten voor échte impact.  

Aan de hand van de stappen uit theorie U (van Otto Schamer) gaan we jouw persoonlijke missie onderzoeken. Welke drijfveren, overtuigingen, en kernwaarden zijn voor jou belangrijk?  

We gaan ook veel naar buiten op zoek naar inspirerende plekken en rolmodellen. 

In het 2e deel van blok 1 ga je verbinding leggen tussen jouw missie en de wereld om je heen.  

Voor een vernieuwende oplossing heb je altijd andere mensen nodig, dus werk je in co-creatie aan de uitvoering van je idee. Je onderzoekt wie je belangrijkste stakeholders zijn en leert hoe je draagvlak creëert.  

Aan het eind van het eerste blok heb je een prototype  uitgewerkt, en weet je wat er nodig is om een eerste stap te zetten naar échte impact.  

In blok 2 van de minor ga je met je prototype aan de slag. We ondersteunen je met kennis over interventies en besluitvorming en versterken je leiderschapsvaardigheden en beïnvloedingsvaardigheden. Kortom, dit vergt lef, doorzettingsvermogen en actiebereidheid!

Dus, hou je van een uitdaging en vind je het belangrijk om bij te dragen aan een betere wereld? Je bent van harte welkom in deze minor! 

De minor is te volgen in een blok van 15 EC (periode 1) of een blok van 30EC (periode 1 én periode 2). Afhankelijk van je keuze voor deel I of voor deel I én II. 
 
Impact 
Alleen al door deel te nemen aan deze minor, creëer je impact! Je bent immers bewust bezig met je eigen bijdrage en zet hiermee een eerste stap. Hoe betekenisvol is dat! 

Leerdoelen 
Als changemaker heb je (her)ontdekt wat jouw kerntalent is en hoe je dit kerntalent als onafhankelijke en creatieve professional kunt inzetten. Na het volgen van deze minor weet je welke impact je wilt bereiken, hoe deze te meten, en welke krachten hierbij een rol spelen. Je hebt je oplossingsrichting uitgewerkt tot een prototype, in nauwe samenwerking met belanghebbenden, en vormt tezamen met hen een ecosysteem. Je hebt je leiderschapsvaardigheden ontwikkeld en weet hoe je common grounds kunt realiseren.  Tot slot weet je het ecosysteem middels inclusieve besluitvorming, beïnvloedingsstrategiën, en interventies te bewegen een eerste stap te zetten.   

Eindproduct 
 
Voor Blok I zijn de eindproducten een purposeplan en een plan van aanpak of prototype. In Blok II gaan we aan de slag met het realiseren van je purposeplan Je werkt hiertoe nauw samen met stakeholders in de praktijk zodat  je échte impact realiseert.

Leerdoelen

Na het afronden van deze minor heb je in nauwe samenwerking met medestudenten of een externe partner een concrete oplossingsrichting uitgewerkt (prototype) voor een betekenisvol vraagstuk waar je je verwant mee voelt. 

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van alle opleidingen.  

Toelatingseisen: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding.  

Toetsing

- Portfolio met samenvatting, plan van aanpak (deel I) 
- Portfolio met samenvatting, beroepsproduct (deel II) 

Literatuur

Pioniers van de nieuwe welvaart – Kees Klomp, Nadine Maarhuis 
Macht! Van instinct naar integriteit – Oscar David 

Rooster

10-15 uur per week