Kies op maat

Inloggen Menu

International Business I

Bekijk hier het filmpje over deze minor!​​

Samenwerken met studenten met een andere culturele achtergrond, uitgedaagd worden in projecten van niveau, sprekers uit de praktijk, deelnemen aan een internationale week….spreekt jou dit aan? Lees dan vooral verder. 

In deze minor staan de internationale aspecten van het zakendoen centraal. Je verdiept je in andere culturen en ontdekt wat het betekent om internationaal zaken te doen. Internationale marketing speelt een belangrijke rol, evenals het verdiepen van je Engelse taalvaardigheid. De theorie wordt toegepast in internationale case studies die je samen met je projectgroep uitwerkt. Verder is er aandacht voor international human resources management en international cultural studies. Colleges worden aangevuld met bedrijfsbezoeken en gastsprekers.  

De studentengroep is zeer divers. Meestal is een derde van de groep internationaal: studenten die een tijd in het buitenland (in Leiden) studeren. Eveneens een derde van de studenten zijn Nederlandse studenten die niet in Leiden studeren maar in het kader van minoren kiezen voor Hogeschool Leiden. En dan is ongeveer een derde van de studenten regulier student aan Hogeschool Leiden. Dit zijn studenten die veelal een bijzondere interesse hebben in andere landen, mensen en culturen en die het interessant vinden om samen te werken met studenten met een andere culturele achtergrond. Ook qua studie verschillen de studenten. Veel studenten hebben een economische achtergrond. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld commerciële economie of communicatie. Maar ook studenten met een andere achtergrond nemen deel. Denk bijvoorbeeld aan toegepaste psychologie, rechten, of technische studies. De literatuur is dusdanig opgezet dat al deze studenten met diverse achtergronden in staat zijn om goede studieresultaten neer te zetten.  

Omdat de groep studenten zo divers is, wordt de minor gestart met een welcoming day. Het doel van deze welcoming day is tweeledig. Enerzijds leren studenten elkaar snel kennen. Anderzijds wordt een inleiding gegeven op de stof, de electronische systemen van Hogeschool Leiden worden uitgelegd en projectgroepen worden gevormd. Verder krijgen de studenten de opdracht om in de eerste week een social engagement activiteit te organiseren. Dit is een leuke activiteit voor de gehele groep, gefinancierd door Hogeschool Leiden. Voorbeelden uit het verleden zijn een dag surfen in Scheveningen, een bezoek aan de Heineken Experience in Amsterdam, een dagje varen in de grachten van Leiden. Meestal wordt dit afgesloten met oer Hollandse pannenkoeken. 

De minor International Business I biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een international week die plaatsvindt tijdens International Business II. Deze wordt door studenten en docenten opgezet. Voorbeelden uit het verleden zijn een studieweek naar Ierland (Dublin), Schotland (Edinburgh), Turkije (Istanbul), Polen (Krakau en Warschau) en Duitsland (Sigmaringen). Tijdens de studieweek worden bedrijven bezocht, sociale activiteiten georganiseerd en leren we met elkaar in een echt internationale setting. De studieweek wordt door studenten meestal als hoogtepunt ervaren van het programma van International Business I en II. 

De minoren International Business I en II bieden een verdieping op bestaande literatuur van marketing, hrm en culturele aspecten van het zakendoen. Het is als zodanig een goede voorbereiding op een internationale werksetting die zich zowel binnen als buiten Nederland kan afspelen.

Leerdoelen

  • Toepassen van marketing principes op internationaal niveau. 
  • Gebruik makend van inzicht in culturele verschillen tussen landen en inzicht in international labour relations. 

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van alle opleidingen.  

Toelatingseisen: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding. 

Toetsing

  1. Global Marketing, 7 EC 

IBM group report & presentation  

  • Group report: video + class cases, 30% 
  • Group grade: project (cases), 70% 

IBM individual report & exam  

  • this is the result of the oral exam, 100% 

 2. International Human Resource Management, 4 EC 

Writing assignment (50%) / oral exam, 50%

3. International Cultural Studies, 4 EC 

Writing assignment / active participation 

Literatuur

  • Hollensen, Svend, Global Marketing: A decision-oriented approach, 7th Edition, Pearson Education,  ISBN: 9781292100111 
  • International human resource management, Briscoe, Schuler and Tarique, 4th edition, 2012, Routledge; 
  • Browaeys, Marie-Joelle and Price, Roger (2015) Understanding Cross-Cultural Management, 3rd edition. Harlow: Pearson Education Limited / Financial Times Prentice Hall. ISBN: 978-1-292-01589-7. 

Rooster

10 uur per week