Kies op maat

Inloggen Menu

The Journey of People

Bekijk hier het filmpje van deze minor​

Sinds het begin van dit millennium is er meer veranderd dan de dertig jaar ervoor. Het vraagstuk hoe je op het juiste moment de juiste boodschap bij de consument, medewerker of burger brengt is nog steeds actueel, maar de middelen die hiervoor worden ingezet zijn compleet veranderd.  

Desalniettemin is het voor organisaties wel belangrijk het zoek-, koop- en werkproces van hun consumenten, medewerkers en burgers zo goed mogelijk te faciliteren en daarvoor is inzicht nodig in “de weg die zij afleggen”, oftewel de “Journey of People”. Misschien wel dankzij het feit dat het gedrag van deze groepen niet meer voorspelbaar is, is het voor organisaties des te noodzakelijk gedegen onderzoek te doen onder doelgroepen teneinde een beeld te krijgen van deze journey.

Leerdoelen

  • Stromingen in de psychologie 
  • Individueel gedrag in organisaties 
  • Consumenten als individuen en als beslissers 
  • Digital analytics 
  • Inzicht in de filosofie en methodiek van Journey Mapping; 
  • Inzicht in omni-channel strategie (de wijze waarop het proces van de persoon wordt gefaciliteerd door de inzet van meerdere kanalen); 
  • Inzicht in cross-media (de communicatiemiddelen die ingezet worden bij het proces); 
  • Opdoen van praktische toepasbaarheid van de Journey Mapping methodiek; 
  • Ontwikkelen van verbeterideeën omtrent een specifiek gekozen touchpoint; 

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van de voltijdse opleidingen CE, Bedrijfskunde, IBMS, ORM SBRM, COM, MER, HRM, SJD. 

Toelatingseisen: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding. 

Herkansingsmogelijkheden: Eenmaal binnen betreffende onderwijsblok. 

Toetsing

Individueel: 

Theory of People (persona’s): 50% 

Practice of Journey (portfolio): 50% 

Literatuur

Basisboek Customer Journey – Stefan van Slooten. Noordhoff 

Werken met profielen en persona’s – Bugter – Van Duuren Management. 

Rooster

Het aantal contacturen in de relevante dagdelen: 9 (3 les momenten, 3 uur achter elkaar.