Kies op maat

Inloggen Menu

Creatief schrijven

Taal gebruik je om te overtuigen, te verleiden, te  confronteren of actie uit te lokken. In de verdiepende minor Creatief schrijven leer je hoe je creatieve teksten maakt om communicatieve doelen te bereiken. In de rol van auteur kies je bijvoorbeeld voor het genre van de verhalende journalistiek, of je maakt een biografie over iemand die je mateloos interesseert. Een thriller is ook mogelijk, of een ander literair kort verhaal. Je kunt je ook verdiepen in storytelling op basis van historische feiten, of in het schrijven van een feuilleton. Voor de ervaren schrijvers is misschien een filmscenario of een toneeltekst een uitdaging. Eigenlijk kun je - in overleg met de docenten - elke creatieve tekstvorm kiezen. Bij de minor Creatief schrijven leer je die tekst te schrijven én te verkopen.

Leerdoelen

 • Student kan diverse vormen van creatief taalgebruik analyseren en zijn inzichten verwoorden in tekst en beeld. 
 • Student heeft kennis van verhaaltechnische elementen in fictie, copywriting, storytelling en journalistiek.  
 • Student kan een langere creatieve tekst opzetten en inhoudelijk uitwerken. 
 • Student kan een creatieve tekst op aantrekkelijke wijze aan afnemers of opdrachtgevers verkopen.   

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van de voltijdse opleidingen Communicatie, Commerciële Economie, Human Resource Management, HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening (HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening niet indien ze in het afstudeertraject zitten). De reden hiervoor is de strenge taalnorm die geldt voor deze minor. 

Toelatingseisen: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding. 

Toetsing

 • Individueel dossier 

Literatuur

Verplicht 

Stüger, F. (2011) Personages, conflict en perspectief. Uitgeverij Atlas Contact. ISBN 978-90-457-0463-0  

 
Aanbevolen 

Duyns, D. (2010) Dialogen schrijven. Uitgeverij Augustus. ISBN 978-90-457-0421-0 

Aanbevolen voor copywriting (promotieplan):  

Thobokholt, B., Waal, B. de., Westbeek, M. (2014) Copy & concept. Noordhoff Uitgevers Groningen. ISBN 978-90-01-83872-0 

Wanneer je het genre van de creatieve tekst hebt gekozen, is het zaak je te verdiepen in die specifieke tekstsoort. Hieronder een serie publicaties die bij verschillende genres goed te gebruiken zijn:  

Aanbevolen publicaties, afhankelijk van het genre dat je kiest: 

 • Blanken, H, Jong, W. de. (2014) Handboek verhalende journalistiek. Uitgeverij Atlas Contact. ISBN  9789045705996 [journalistiek] 
 • King, S. (2013) Over leven en schrijven. Uitgeverij Luitingh. ISBN 9789024563074 [o.a. biografie en autobiografie] 
 • Bouma, M. (2010) Storytelling in 12 stappen. Uitgeverij Atlas Contact. ISBN 978-90-547-04463 [storytelling]    
 • Gallo, C. (2016) De kracht van storytelling. Uitgeverij Business Contact. ISBN987-90-470-0916-0 [storytelling] 
 • Schrickx, J. (2014) Basisboek scenarioschrijven. Vior Webmedia. ISBN 9789082246308 [scenario, film, theater] 
 • Mckee (1999) Story. [Engelstalig] Methuden Publishing Ltd. ISBN 9780413715609 [scenario, film, theater]  

Deze lijst is natuurlijk veel langer te maken. Tijdens de colleges zullen we meer tips geven voor boeken, artikelen en andere bronnen die je kunt raadplegen. 

Tot slot, tijdens de colleges maken we ook gebruik van een boek waarin veel leuke opdrachten en werkvormen voor creatief schrijven staan. Een handig boek als je als communicatieprofessional zelf een cursus creatief schrijven wilt geven aan minder ervaren schrijvers.   

Hogeweg, D. (2015) Oefeningen in creatief schrijven. Uitgeverij U2pi, Den Haag. ISBN 978-90-8759-214-1 [Ideeën en didactiek schrijfoefeningen] 

Rooster

16 uur per week