Kies op maat

Inloggen Menu

Media en Journalistiek

Bekijk hier het filmpje over deze minor!

​​De journalist van vandaag de dag is niet meer dezelfde als die van tien jaar geleden. Tal van mediaontwikkelingen hebben er toe geleid dat de nieuwsproductie én de nieuwsconsumptie sterk zijn veranderd. Zo zijn het niet langer alleen maar de papieren krant en het journaal die ons vertellen wat er om ons heen gebeurt, nieuwe en sociale media vormen net zo goed onze vensters op de wereld. 

Hoe moet de journalist met alle nieuwe ontwikkelingen omgaan. En welke functie heeft de journalistiek tegenwoordig in het veranderde medialandschap? Dat zijn de centrale vragen in deze minor. Daarbij horen deelvragen zoals: zijn oude en nieuwe media te integreren en zo ja, hoe dan? Is de taak van een journalist nog steeds primair nieuws brengen of gaat het meer om nieuws duiden? Hoe kan de nieuwsconsument feit van fictie onderscheiden? Hoe verhouden verslaggevers, redacteuren, organisaties, lezers en kijkers zich tot elkaar? Is er nog ruimte voor onderzoeksjournalistiek? Tegen welke ethische grenzen loopt een journalist aan en hoe staat het met de (internationale) persvrijheid. 

Gedurende de minor verdiepen studenten zich elke week in één specifiek mediathema door middel van (gast)colleges, opdrachten en excursies. Daarnaast past de student verschillende journalistieke vaardigheden toe: van research doen tot interviewen en het schrijven van reportages en achtergrondartikelen.

Leerdoelen

  • Je kunt ontwikkelingen in de media en journalistiek beschrijven. 
  • Je kunt uitleggen wat de gevolgen zijn van deze ontwikkelingen voor de werkwijze van diverse media. 
  • Je kunt vaststellen welke struikelblokken er zijn bij het integreren van oude en nieuwe media. 
  • Je kunt een goed beargumenteerd oordeel geven omtrent ontwikkelingen in de media en journalistiek. 
  • Je kunt interviewen: van voorbereiding tot en met uitwerking. 
  • Je kunt een reportage en een essay schrijven. 

Ingangseisen

Derde- en vierdejaars studenten van Communicatie en Media-opleidingen.  

Toelatingseisen: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding. 

Toetsing

Een dossier met vijf opdrachten. Dienen allemaal met een voldoende (min. 5,5) zijn beoordeeld. 

Literatuur

Losse artikelen op de digitale leeromgeving 

Rooster

12 uur per week