Kies op maat

Inloggen Menu

HR Tech, Games & Apps

​Wil jij je graag verdiepen in de toepassingsmogelijkheden van technologie, games en apps in het HR-vak? Schrijf je dan in voor de minor HR Tech, Games & Apps!  

Virtual reality, augmented reality, kunstmatige intelligentie, gamification, games, apps en andere technologieën bieden talloze mogelijkheden voor het (beter) werven, selecteren, inwerken, ontwikkelen, beoordelen etc. van medewerkers. Denk maar aan video en game recruitment, e-assessments, onboarding apps, game learning, maar ook aan apps voor het functioneren en beoordelen van medewerkers of voor het uitvoeren van en samenwerken in projecten (‘collaboration apps’).  

In deze minor ga je (in groepsverband) een zelfgekozen organisatie adviseren over de manier waarop zij het beste technologie, games en/of apps kunnen inzetten voor een specifiek HR-vraagstuk (je leert dus niet om te programmeren). In je advies besteed je ook aandacht aan randvoorwaarden en slaag- en faalfactoren bij de invoering en het gebruik van de nieuwe toepassing (game, app etc.). 

Om je inzichten in de wereld van HR technologieën, games en apps te geven -en je op weg te helpen om tot een volwaardig en bruikbaar advies te komen- worden praktijkdocenten uitgenodigd en gaan wij op bedrijfsbezoek bij enkele leveranciers/aanbieders.  

De mogelijkheden voor het inzetten van technologieën, games en apps in het HR-vak nemen snel toe. Relatief weinig HR-professionals hebben zich hierin gespecialiseerd, terwijl organisaties/HR-afdelingen hier wel behoefte aan hebben.  

Kortom, heb jij interesse in de ‘digitale wereld van HR’: schrijf je dan in voor deze minor! 

Kom voor meer informatie over deze minor naar onze Minorenmarkt op 12 maart 2020!

Leerdoelen

De student heeft inzicht in de rol, betekenis, toepassingsmogelijkheden en succes- en faalfactoren van HRM-gerelateerde technologieën, games & apps. Hij/zij kan aan de hand van een concreet organisatie/HR-vraagstuk adviezen uitbrengen over een effectieve en efficiëntie inzet, ontwikkeling en implementatie hiervan. 

Ingangseisen

Deze minor is geschikt voor HRM-studenten (jaar 3 en 4), voltijd en deeltijd.  

Studenten van andere studierichtingen die voldoende kennis hebben van management en organisatie kunnen contact opnemen met Max van Liemt om te overleggen over hun deelname. 

Toelatingseisen: minimaal propedeuse, minimaal 30 EC uit de hoofdfase en verder staat de toelating tot de minor ter beoordeling van de examencommissie van de opleiding.  

Voorwaarde: studenten dienen de mogelijkheid te hebben om bij een organisatie onderzoek te doen en advies uit te brengen over organisatie/HR-vraagstukken waarvoor oplossingen d.m.v. technologie, games en/of apps worden gezocht. 

Toetsing

  • Adviesopdracht m.b.t. een HR/organisatie bij een  organisatie (combinatie individuele en groepsopdracht)  

Literatuur

Alle benodigde lesmaterialen worden (digitaal) aangeboden. 

Rooster

Een dag van 6 uur per week.